Ansök till Djur och djurhållning 2023-24 Borgå folkakademi – akan.fi

Ansök till Djur och djurhållning 2023-24 Borgå folkakademi

Ansökningsperioden till våra studieprogram för nästa år öppnas 1.2.2023-11.8.2023
Ansökningarna behandlas direkt och alla sökande får en kallelse till ett personligt samtal. Om du blir antagen meddelar vi dig inom två veckor via e-post. Sökanden intervjuas och antas i den ordning som de anmält intresse, så sök så fort som möjligt för att säkerställa din studieplats!

Studieprogrammen ordnas hela läsåret 2023–24 ifall det finns tillräckligt med intresserade, 22.8.2023–24.5.2024.

Ansökan till Djur och djurhållning 2023-24

Boende sker huvudsakligen i dubbelrum. Enkelrum ordnas i mån av möjlighet.
Hundkonsulterna har förtur på internatets hundplatser.
Nu har du möjlighet att påverka vårt kursutbud inför nästa läsår.