Ansök till Hundkonsult – Borgå folkakademi 2024-25 – akan.fi

Ansök till Hundkonsult – Borgå folkakademi 2024-25

Ansökningsperioden till våra studieprogram för nästa år öppnas 1.2.2024-11.8.2024.
Ansökningarna behandlas fortlöpande och alla sökande får en kallelse till ett personligt samtal. Om du blir antagen meddelar vi dig inom två veckor via e-post. Sökanden intervjuas och antas i den ordning som de anmält intresse, så sök så fort som möjligt för att säkerställa din studieplats!

Studieprogrammen ordnas hela läsåret 2024–25 ifall det finns tillräckligt med intresserade, 19.8.2024–23.5.2025.

Klicka till sist på “Skicka ansökan” för att lämna in din ansökan.


Ansökan till Hundkonsult – Borgå folkakademi
Boende sker huvudsakligen i dubbelrum. Enkelrum ordnas i mån av möjlighet.
Svara även på frågan om du tänker ta med din hund på lektionerna, oavsett om du bor hemma.
Nu har du möjlighet att påverka vårt kursutbud inför nästa läsår.