Ansök till Musik vid Borgå folkakademi 2023-24 – akan.fi

Ansök till Musik vid Borgå folkakademi 2023-24

Alla som söker till Akans musik studieprogram kallas till individuella samtal. Vi frågar omfattande information av dig redan nu, samt träffar dig före skolstart, för att lära känna dig och på så sätt kunna bygga upp ett studieinnehåll som passar dig och gruppen bäst.
Ansökningsperioden till våra studieprogram för nästa läsår är 1.2.2023-11.8.2023.

Musik studieprogrammet ordnas hela läsåret 2023–24 ifall det finns tillräckligt med intresserade, 22.8.2023–24.5.2024.

Klicka till sist på ”Skicka ansökan” för att lämna in din ansökan.


Musik ansökan – Borgå folkakademi
Notera extra avgift per instrument/månad.
Du kan skriva förslag på andra ämnen som intresserar dig i rutan ”Tilläggsuppgifter” nedan.
Boende sker huvudsakligen i dubbelrum. Enkelrum ordnas i mån av möjlighet.
Nu har du möjlighet att påverka vårt kursutbud inför nästa läsår.