Ansök till Nylands Teaterlinje 2024-25 – akan.fi

Ansök till Nylands Teaterlinje 2024-25

Alla som söker till studieprogrammet Nylands Teaterlinje kallas till inträdesprov. Vi frågar omfattande information av dig redan nu, samt träffar dig före skolstart, för att lära känna dig och på så sätt kunna bygga upp ett studieinnehåll som passar dig och gruppen bäst.
Ansökningsperioden till våra studieprogram för nästa läsår är 1.2.2024-2.8.2024.

Studieprogrammet ordnas hela läsåret 2024–25 ifall det finns tillräckligt med intresserade, 19.8.2024–23.5.2025.

Klicka till sist på “Skicka ansökan” för att lämna in din ansökan.


Nylands Teaterlinje ansökan – Borgå folkakademi
Internatet är beläget i Borgå. Det finns bra med bussförbindelser från Borgå till Helsingfors. Boende sker huvudsakligen i dubbelrum. Enkelrum ordnas i mån av möjlighet. Under studieperioden i Karis ordnas inkvartering på VNF:s internat.
Nu har du möjlighet att påverka vårt kursutbud inför nästa läsår.