Ansök till Skådespeleri vid Borgå folkakademi, Helsingfors – Akan 2022-23 – akan.fi

Ansök till Skådespeleri vid Borgå folkakademi, Helsingfors – Akan 2022-23

Alla som söker till Akans skådespeleri studieprogram kallas till individuella samtal. Vi frågar omfattande information av dig redan nu, samt träffar dig före skolstart, för att lära känna dig och på så sätt kunna bygga upp ett studieinnehåll som passar dig och gruppen bäst.
Ansökningperioderna till våra studieprogram för nästa läsår är 1.2.2022-31.5.2022. Tilläggsansökning 10.6.2022-5.8.2022

Skådespeleri studieprogrammet ordnas hela läsåret 2022–23 ifall det finns tillräckligt med intresserade, 15.8.2022–25.5.2023.

Klicka till sist på ”Skicka ansökan” för att lämna in din ansökan.


Skådespeleri ansökan - Borgå folkakademi
Internatet är beläget i Borgå. Det finns bra med bussförbindelser från Borgå till Helsingfors. Boende sker huvudsakligen i dubbelrum. Enkelrum ordnas i mån av möjlighet.
Nu har du möjlighet att påverka vårt kursutbud inför nästa läsår.