Ansök till Skådespeleri i Helsingfors – Borgå folkakademi 2023-24 – akan.fi

Ansök till Skådespeleri i Helsingfors – Borgå folkakademi 2023-24

Alla som söker till Akans skådespeleri studieprogram kallas till inträdesprov. Vi frågar omfattande information av dig redan nu, samt träffar dig före skolstart, för att lära känna dig och på så sätt kunna bygga upp ett studieinnehåll som passar dig och gruppen bäst.
Ansökningsperioden till våra studieprogram för nästa läsår är 1.2.2023-11.8.2023.

Skådespeleri studieprogrammet ordnas hela läsåret 2023–24 ifall det finns tillräckligt med intresserade, 22.8.2023–24.5.2024.

Klicka till sist på ”Skicka ansökan” för att lämna in din ansökan.


Skådespeleri ansökan – Borgå folkakademi
Internatet är beläget i Borgå. Det finns bra med bussförbindelser från Borgå till Helsingfors. Boende sker huvudsakligen i dubbelrum. Enkelrum ordnas i mån av möjlighet.
Nu har du möjlighet att påverka vårt kursutbud inför nästa läsår.