Erasmus aei träffades, men digitalt

22 december 2021, av Akan

Inför den sjunde och åttonde december, hade vi i personalen på olika sätt förberett oss på att få ta emot gäster från CPIA Italien, Universidad de Oviedo och Castilla y León Spanien och från yrkeshögskolan PUZIM Polen. Det var vår tur att stå värdar för styrgruppens planeringsmöte inom Erasmus aei (Adult Education, Employment and Social Inclusion). Vi skulle diskutera hur projektet framskrider och planerna för 2022. Allt var färdigt från vår sida för att ta emot gästerna: vilka talare som skulle inleda besöket och vilka besök vi skulle göra. Musikprogrammet hade förberett en sång och också skolans Lucia skulle ha uppträtt för gästerna. Tyvärr satte pandemin ännu en gång käppar i hjulet för fysisk samvaro. De stigande smittsiffrorna i månadsskiftet november-december gjorde att vi från skolans sida fick ställa in både julfesten för eleverna och för personalen. Vi kunde heller inte längre ta emot utomstående matgäster till lunchen så som dittills under hösten. Således ställdes
tyvärr också det här väntade besöket in. Som tur har vi alla blivit duktiga på att använda digitala hjälpmedel för möten och sammankomster, så vi kunde ändå mötas virtuellt.


Vi presenterade planerna på programmet för nästa besök hos oss i maj, som vi verkligen hoppas blir av. Vidare hade vi ett litet inslag av vårt ursprungliga program i form av våra kursdeltagare från ”På lärande fot genom det spanska språket”, som berättade för deltagarna om sina erfarenheter av fri bildning för vuxna. Stämningen var familjär och glad, vilket uppvägde en del av besvikelsen över det uteblivna fysiska mötet. En viktig del av programmet var också genomgången av den avslutande kongressen för hela projektet 31.6-1.7.2022 i Valladolid, där Universidad de Castilla y León står värdar. Kongressen kommer att hållas i hybridform, det vill säga både fysiskt och online, där vuxenutbildning, sysselsättning och social inkludering kommer att behandlas i olika former. Men
innan dess, kommer CPIA i Padova, Italien att ta emot oss tillsammans med de andra
projektdeltagarna en vecka i början på april. Vi i Akan ser verkligen fram emot det fysiska mötet med styrgruppen och en del av deras kollegor andra veckan i maj!