Höstterminen har börjat!

25 augusti 2017, av Nina

Höstterminen har börjat!

Liv och rörelse i alla knutar – läsåret började för en dryg vecka sedan. Vid inskriptionen 16.8 hälsade vi ett sextiotal helårselever välkomna; våra elever representerar ett tiotal nationaliteter världen över. För närvarande har vi också sexton lärare från Spanien här på en veckas kurs. De bekantar sig med det finländska skolsystemet; de besöker daghem, skolor och universitet. Lärarna har varit imponerade av det de sett, och de kommer att ha många nya idéer med sig i bagaget när de åker hem på söndag. Nästa vecka kommer det en ny lärargrupp från Spanien.

Under läsåret ordnar vi kurser inom ramen för det öppna universitetet. Vårt samarbete med Åbo Akademi fortsätter i form av kurser inom psykologi, pedagogik och statskunskap. Kurserna är öppna för alla.

Akademiska kurser

Fortbildning för dig som jobbar inom utbildningssektorn, social- och hälsovården eller inom andra områden där du handleder och leder andra: Pedagogisk handledning 10 sp börjar 29-30.9 med en orienterande del Handledning och handledningsprocessen i teori och praktik. Därefter följer en reflekterande del 24-25.11 och en fördjupande del 9-10.2. Den sista närstudiedelen ordnas på Sibbo Mi, Stora Byvägen 8 i Nickby. Kurskrav är aktivt deltagandeunder närstudiedagarna, godkända distansuppgifter och godkänd portfolio. Lärare är FL Lilian Rönnqvist.

Introduktion till psykologin 10 sp består av två närstudieveckoslut och distansstudier och –arbeten. Närstudierna infaller 20-21.10och10-11.11.PsMJoachim Johansson leder kursen.

Utvecklingspsykologi 10 sp börjar i februari 2018. Vi lägger ut datumen på hemsidan när de slagits fast. Kursens syfte är att ge en helhetssyn på utveckling som en sammansatt process som pågår under hela livet. Man avlägger kursen genom att delta i närstudierna, arbete i smågrupper och tentamen.

Under läsåret kommer vi också att ordna två kurser inom statskunskapmed PM Jonas Häggblom Grundkurs i statskunskap 5 sp och en synnerligen aktuell delkurs Internationell politik 5 sp. Internationell politik handlar om politik mellan stater och varför det uppstår konflikter. Hur fungerar samarbetet stater emellan i dagens värld, och vilken är de internationella organisationernas roll? Kurstiden slås fast och meddelas senare.

Anmäl dig via anmälningsblanketten eller genom att ta kontakt per epost eller telefon.Tag modigt kontakt om du eller din organisation vill ordna kurser och utbildningar i samarbete med oss 🙂 eller om det är någon sorts kurs som du saknar. Vi ordnar gärna! Vi har ett gästinternat med ca 20 platser, så det går bra att komma längre ifrån.

Nina