Sommaren på Akan

22 maj 2024, av Nina

Vi ser med iver fram emot en livlig sommar! Det finns ännu ett antal platser kvar på barnlägren, konstkurserna och Sommargymnasiet – men var snabb, för de brukar gå åt.

Notera gärna att vi erbjuder friplatser för behövande på daglägren.

Förutom de ovan nämnda ordnar vi ukrainska familjeläger & läger för barn och unga i samarbete med FSU/Filmskolan, KOMP!, Kulturhuset Grand, BUF och Postbacken.