Temavecka Agenda 2030

19 februari 2019, av Nina

Den här veckan har vi i Akan jobbat med Agenda 2030 som tema för hela skolan. Agenda 2030 handlar om de mål som alla länder ska sträva till att uppnå år 2030. Målen är utarbetade av FN och rör livets alla frågor om vår planet, natur, människor och djur. 

riksdagen.jpg

Vi besökte riksdagen under temaveckan.

Vi har valt att i första hand jobba kring klimatförändringen och hållbar utveckling. Men vi har också pratat lite om vår egen hållbarhet och hälsorelaterade vanor och om jämställdhet och jämlikhet mellan könen. Vi har gjort studiebesök, haft workshops, sett på film och haft gästföreläsare. En väldigt mångsidig och innehållsrik vecka med både personalens och elevernas insatser i förberedelserna och genomförandet av programmet. Tillsammans har vi alla blivit lite klimatsmartare och förstår lite bättre vad Agenda 2030 handlar om.

Katinka