Veckan mot rasism

29 mars 2021, av Nina

Den riksomfattande kampanjen Veckan mot rasism arrangerades 15–21.3. Under veckan mot rasism främjar man jämlikhet.

På Akan uppmärksammade vi också veckan. Så här beskriver våra elever på Svenska 1 och 2 sina tankar kring rasism, i samband med diskussioner under veckan i mars.

En vacker dag i mars 2021

”Det här är Akan vår skola, och det är en jättefin plats att studera. Alla vi är vänner och det är inte rasism eller mobbning där! Alla människor tycker om att vara i den skolan och våra lärare, därför att de hjälper alla elever att bli bra och ha riktiga studier där.”

”Du måste vara stolt över ditt land, men du måste vara försiktig med nationalismens skugga. Den kan vara skamfylld för andra.”

”Gud är kärlek. Han gav oss samma ljus till alla. Vi lever under samma himmel då har vi samma rätt till liv.”