Naturkosmetik

21–22.3 2020

16.3.2020Hänvisande till Borgå stads beslut och myndigheternas riktlinjer gällande coronavirus:Borgå folkakademi ställer in sin kortkursverksamhet under tiden 16-29.3.2020. Vi informerar ifall denna kurs ordnas på nytt i framtiden. Vill du veta vad …