Christoffer

Hej,

Jag heter Christoffer och är 25 år gammal. Jag har studerat filosofi, och liksom många filosofer blir jag ibland anklagad för att ha huvudet uppe bland molnen. Ännu har jag i alla fall inte ramlat in i någon brunn som filosofen Thales gjorde när han betraktade stjärnorna och inte upptäckte faran framför sig.

I matematik är det väldigt viktigt att göra den abstrakta teorin så konkret som möjligt. I denna kurs kommer därför betoningen att ligga på att göra uppgifter, eller kort sagt att räkna. Tillsammans försöker vi bli så bekväma som möjligt med att använda abstrakta formler – vi drar ner dem till jordnivå. På så sätt undviker vi att falla i brunnen 😉