Dans – akan.fi

Dans

Läsåret 2024-25
19 augusti 2024 – 23 maj 2025


Ansökningsperiod
Ansökan för läsåret 2024-25 öppnar 1.2.2024


Utbildningen ordnas i samarbete med Konstfabrikens Dansskola.

Kan dansen bli ditt yrke?

Danslinjen är riktad till dig som är motiverad och målmedveten och har dans som hobby. Du kanske har i tanke att söka in på utbildningslinjer inom danskonst, eller vill pröva på om dansstudier skulle vara något för dig. Du kan vara en mångsysslare inom danskonsten, eller endast ha en dansstil som du riktat dig in på.
Din motivation är det som räknas.

Under året kommer du att fördjupa dina kunskaper och färdigheter under ledning av kreativa och ivriga lärare. Du får stärka din identitet som dansare, och i de konstnärliga produktionerna får du bekanta dig med såväl dansarens som koreografens olika utgångspunkter och arbetsskeden och -sätt. Den mångsidiga utbildningen behandlar även pedagogik från olika synvinklar. Danslinjen betonar nutidsdans och streetdance-grenar.

Tillbringa ett mellanår i dansens tecken. Kom och njut av dansträningar varje dag. Kom och försök, lev dig in, lyckas och ibland även misslyckas i en trygg miljö i centrum av Borgå.

Danslinjen är en förberedande utbildning för dem som vill söka sig till vidare dansstudier.

Dansare

Kontaktuppgifter och ytterligare information

Hanne Kauppinen


Programansvarig:
Hanne Kauppinen | Tfn. 040 183 0993 | hanne.kauppinen@akan.fi |

Plats:
Konstfabriken / Västra Alexandersgatan 1 B i Borgå centrum.
Borgå folkakademi / Runebergsgatan 16-18 i Borgå centrum.

Undervisningsspråk:
Utbildningen passar såväl svensk- som finskspråkiga.

Studieavgift:
450 €/månad inklusive undervisning, lunch och kaffe.

(Avgifterna gäller läsåret 2023-24)

Inkvartering:
Behöver du inkvartering kan du bo i skolans internat i anslutning till skolan.
Kostnad 200 €/månad i delat dubbelrum och 260 €/månad för enkelrum,
inklusive frukost (må-fr) och middag (må-to).
Tilläggsuppgifter om boende och kostnader hittas här.

Ansökningsperioder och inträdesprov
Första ansökningsperioden: 1.2-, första inträdesprovet ordnas
Andra ansökningsperioden: andra inträdesprovet ordnas

Det är även möjligt att bli antagen på basis av dansintyg, video eller telefonintervju
, om du har förhinder att delta på inträdesproven.


Undervisning

Studierna på danslinjen består av teknikövningar, produktionsstudier där man fördjupar sig i dansarens och koreografens arbete samt pedagogiska studier, där man bekantar sig med arbetet som danslärare. Huvudfokus i undervisningen ligger på nutidsdans och streetdance-grenar.

Undervisningshelheter

 • Teknikövning
  • Nutidsdans
  • Streetdance-grenar (hiphop, break + andra)
  • Showdans / jazzdans / Lyrical jazz / Commercial dance
  • Balett / positioner / kroppsvård
 • Produktionsstudier
  • Som dansare
  • Som koreograf
  • Som publik
  • Ljus, ljud, rörelse, utrymme
  • Verkanalys / dansverkets olika områden
  • Bekantskap med arbetet bakom en produktion
 • Pedagogik
  • Kännedom om danslärarens arbete
  • Uppbyggnad av en danslektion, gruppledning, nivåer och övningar, planering av en danslektion
  • Inlärning och utlärning
  • Kännedom om föreställningsarbete, val av tema och skapande av koreografi
  • Kommunikation i arbetslivet + CV / portfolio

Teknikövningar utgör en stor del av studierna och om studeranden vill ha mer övning, kan man via Konstfabrikens Dansskola välja tilläggstimmar som motsvarar ens motivation och ambitioner till ett mycket förmånligt pris. Nutidsdans, hiphop och break erbjuds varje vecka, medan andra dansstilars utbud varierar från vecka till vecka. En del av timmarna i nutidsdans hålls med varierande innehåll, bl. a. uttrycksövning, improvisation, komposition, pedagogik, produktion osv. I hiphop och break studerar man även t. ex. grenarnas kultur, praktiska arrangemang på tävlingar samt söker sig egen stil och uttryck i rörelse.

En dag i veckan betonas ofta på gästande lärare. De erbjuder bl. a. andra stilar inom streetdance som locking, popping, house samt till konstdanserna bl. a. repertoar. Av dansstilarna går bl. a. showdance, commercial dance, jazzdans, lyrical jazz och balett framåt i perioder, likväl en del av delområdena inom produktions- och undervisningsstudierna.

Under året slipas teknik, olika områden utforskas och rörelsens uttryck förstärks. Man uppmuntras även att att skapa sin egen stil.

Inom produktionsstudierna dansar man under ledning av olika koreografer, går igenom olika tillvägagångssätt när man gör en koreografi och skapar egen koreografi. Man bekantar sig även med hjälproller inom en dansproduktion. Med hjälp av olika koreografer, uppträdanden och uttrycksövningar får ditt uttryck flera nyanser och du utvecklas ständigt i ditt eget dansande.

Pedagogik behandlas från olika synvinklar, både i rollen som elev och lärare. Tutorlärare guidar och stöder eleven, väcker intresse för pedagogik och möjliga vidare studier.

Lärarnas mål är att vårda elevens entusiasm, nyfikenhet, mod och kreativitet samt att ge stöd och utmaningar åt var och en av eleverna.

Studiemängd

Huvudstudierna är ca. 25×45 min / vecka.

Utöver detta har studerandena möjlighet att komplimentera studierna med kvällstimmar på Konstfabrikens Dansskola för 150 €/termin (höst + vår = 300 €). Dansskolans lärare hjälper dig att välja extra timmar som passar dina målsättningar. För 150 € är det alltså möjligt att ta mer än en timme i veckan.
Läsordningen 2023-2024 publiceras under våren: https://www.taidetehtaantanssikoulu.fi/lukuj
(Vänligen notera att Konstfabrikens Dansskolas elevföreställningar, intensivkurser och koreo-grupper inte hör till valbara kurser.)

Vi förbehåller oss rätten till förändringar i innehåll och utbud i våra kurser och utbildningsprogram.


Välkommen till Akan Dans

Feedback om dans programmet av eleven Päivi från Finland:

” Jag berättade för min vän en historia om hur jag beslutade mig för Akan.
Jag funderade över livets drömmar och mål och en var att jag ville utveckla mig själv som dansare. Jag gjorde en Google-sökning efter “dansare utbildning”.


Utan ytterligare analys överfördes “bra vibbar” från Akans sidor och mitt intresse uppstod. Jag mejlade Hanne och frågade mer om studierna. Svaret kom snabbt och den goda känslan av “tone of voice” fortsatte. Snart började jag kommunicera med Niklas också och samma känsla fortsatte. Kommunikationen var okomplicerad och smidig hela tiden. Jag
fick en riktigt välkommen känsla, och blev så inspirerad att jag tog plötsligt och lämnade mitt väletablerade liv i Uleåborg.
I varje fall på min typ av personlighet bet Akans marknadsföring och kommunikation. Orden som jag kommer att tänka spontant är “bra känsla, välkommen”.
Detta har också förverkligas i praktiken. Skolan är riktigt av hög kvalitet vad gäller undervisning och atmosfären är vänlig. Vår grupp är underbar, alla betraktas och alla tas med.

Ni har gjort ett bra jobb. Det bästa året i mitt liv någonsin.
Tack för detta 😀 “

Akan Dans på sociala medier