Dans

17 augusti 2020 – 27 maj 2021

Utbildningen ordnas i samarbete med Konstfabrikens Dansskola.

Kan dansen bli ditt yrke?

Danslinjen är riktad till dig som är motiverad och målmedveten och har dans som hobby. Du kanske har i tanke att söka in på utbildningslinjer inom danskonst, eller vill pröva på om dansstudier skulle vara något för dig. Du kan vara en mångsysslare inom danskonsten, eller endast ha en dansstil som du riktat dig in på.
Din motivation är det som räknas.

Under året kommer du att fördjupa dina kunskaper och färdigheter under ledning av kreativa och ivriga lärare. Du får stärka din identitet som dansare, och i de konstnärliga produktionerna får du bekanta dig med såväl dansarens som koreografens olika utgångspunkter och arbetsskeden och -sätt. Den mångsidiga utbildningen behandlar även pedagogik från många olika synvinklar. Danslinjen betonar nutidsdans och streetdance-grenar.

Tillbringa ett mellanår i dansens tecken. Kom och njut av dansträningar varje dag. Kom och försök, lev dig in, lyckas och ibland även misslyckas i en trygg miljö i centrum av Borgå.

Danslinjen är en förberedande utbildning för dem som vill söka sig till vidare dansstudier.

Undervisning

Studierna på danslinjen består av teknikövningar, produktionsstudier där man fördjupar sig i dansarens och koreografens arbete samt pedagogiska studier, där man bekantar sig med arbetet som danslärare. Huvudfokus i undervisningen ligger på nutidsdans och streetdance-grenar.

Undervisningshelheter

 • Teknikövning
  • Nutidsdans
  • Streetdance-grenar (hiphop, break + andra)
  • Showdans / jazzdans / Lyrical jazz / Commercial dance
  • Balett / positioner / kroppsvård
 • Produktionsstudier
  • Som dansare
  • Som koreograf
  • Som publik
  • Ljus, ljud, rörelse, utrymme
  • Verkanalys / dansverkets olika områden
  • Bekantskap med arbetet bakom en produktion
 • Pedagogik
  • Kännedom om danslärarens arbete
  • Uppbyggnad av en danslektion, gruppledning, nivåer och övningar, planering av en danslektion
  • Inlärning och utlärning
  • Kännedom om föreställningsarbete, val av tema och skapande av koreografi
  • Kommunikation i arbetslivet + CV / portfolio

Teknikövningar utgör en stor del av studierna och om studeranden vill ha mer övning, kan man via Konstfabrikens Dansskola välja tilläggstimmar som motsvarar ens motivation och ambitioner till ett mycket förmånligt pris. Nutidsdans, hiphop och break erbjuds varje vecka, medan andra dansstilars utbud varierar från vecka till vecka. En del av timmarna i nutidsdans hålls med varierande innehåll, bl. a. uttrycksövning, improvisation, komposition, pedagogik, produktion osv. I hiphop och break studerar man även t. ex. grenarnas kultur, praktiska arrangemang på tävlingar samt söker sig egen stil och uttryck i rörelse.

En dag i veckan betonas ofta på gästande lärare. De erbjuder bl. a. andra stilar inom streetdance som locking, popping, house samt till konstdanserna bl. a. repertoar. Av dansstilarna går bl. a. showdance, commercial dance, jazzdans, lyrical jazz och balett framåt i perioder, likväl en del av delområdena inom produktions- och undervisningsstudierna.

Under året slipas teknik, olika områden utforskas och rörelsens uttryck förstärks. Man uppmuntras även att att skapa sin egen stil.

Inom produktionsstudierna dansar man under ledning av olika koreografer, går igenom olika tillvägagångssätt när man gör en koreografi och skapar egen koreografi. Man bekantar sig även med hjälproller inom en dansproduktion. Med hjälp av olika koreografer, uppträdanden och uttrycksövningar får ditt uttryck flera nyanser och du utvecklas ständigt i ditt eget dansande.

Pedagogik behandlas från många olika synvinklar, både i rollen som elev och lärare. Tutorlärare guidar och stöder eleven, väcker intresse för pedagogik och möjliga vidare studier.

Lärarnas mål är att vårda elevens entusiasm, nyfikenhet, mod och kreativitet samt att ge stöd och utmaningar åt var och en av eleverna.

Studiemängd

Huvudstudierna är ca. 25×45 min / vecka.

Utöver detta har studerandena möjlighet att komplementera studierna med kvällstimmar på Konstfabrikens Dansskola för 100€/termin (höst + vår = 200€). Dansskolans lärare hjälper dig att välja extra timmar som passar dina målsättningar. För 100€ är det alltså möjligt att ta mer än en timme i veckan. Läsordningen 2020-21 publiceras under våren: https://www.taidetehtaantanssikoulu.fi/lukuj
(Vänligen notera att Konstfabrikens Dansskolas elevföreställningar, intensivkurser och koreo-grupper inte hör till valbara kurser.)

Undervisningsspråk

Undervisningsspråken är huvudsakligen finska och svenska, men en del av de gästande lärarna kan även hålla timmar på engelska.


Kontaktuppgifter och ytterligare information


Programansvarig:
Hanne Kauppinen | Tfn. 040 183 0993 | hanne.kauppinen@akan.fi |

Plats:
Konstfabriken / Västra Alexandersgatan 1 B
Borgå folkakademi / Runebergsgatan 16-18

Studieavgift:
400 €/månad inklusive undervisning, lunch och kaffe.

Inkvartering:
Behöver du inkvartering kan du bo i skolans internat i anslutning till skolan.
Kostnad 140 €/månad i delat dubbelrum och 200 €/månad för enkelrum,
inklusive frukost må-fr och middag må-to.
Tilläggsuppgifter om boende och kostnader hittas här.

Ansökningsperioder och inträdesprov
Första ansökningsperioden: 10.2-31.5.2020 (inträdesprov 11-12.6.2020)
Andra ansökningsperioden: 15.6-7.8.2020 (inträdesprov 11.8.2020)

Det är även möjligt att bli antagen på basis av dansintyg, video eller telefonintervju
, om du har förhinder att delta på inträdesproven.

Ansök här – ansökningsformulär


Vi förbehåller oss rätten till förändringar i innehåll och utbud i våra kurser och utbildningsprogram.


Akan Dans på sociala medier