EfterNian – Folkhögskoleåret för läropliktiga – akan.fi

EfterNian – Folkhögskoleåret för läropliktiga

Folkhögskoleåret på Borgå folkakademi (Akan) kallas EfterNian.

Från augusti 2021 kan du som gått ut nian välja att gå ett år på folkhögskola som en del av din läroplikt. Här hittar du mer allmän info om vad det innebär. Utbildningen är gratis för läropliktiga.

EfterNian riktar sig till dig som är läropliktig och inte ännu vill eller är beredd att gå vidare till en utbildning på andra stadiet. Du kanske behöver mer tid på att fundera över vad du vill studera och arbeta med i framtiden, du kanske vill prova på olika ämnesområden innan du gör ditt val eller kanske du är skoltrött och känner att du behöver ett andrum och möjligheten att göra något lite annat innan du går vidare.

På EfterNian studerar du dels allmänna ämnen som hjälper dig att förbättra dina grundläggande färdigheter och studiefärdigheter, dels ämnen enligt ditt eget val. Du kan också höja dina vitsord från grundskolan och därmed förbättra dina chanser att senare komma in på den utbildning eller den skola du önskar.

Akan är en folkhögskola, vilket betyder att hos oss studerar människor i olika åldrar med olika bakgrund. En del av våra studerande kommer från andra länder, vilket gör att vår studiemiljö är rätt internationell. Inom de valbara studierna på EfterNian kan du välja att studera en del av ditt år hos oss på de andra folkhögskoleprogrammen vi erbjuder, t ex på vårt musik – eller hundprogram. Du kan läsa mer om dem och deras innehåll på vår hemsida www.akan.fi under ”Program”.

Vi verkar i centrum av Borgå i en mysig och familjär miljö. Vi har ett eget kök som gör mycket god mat och om du önskar kan du bo på skolans internat, men det går också bra att bo hemma.

Vi varierar skoldagarna genom att ordna undervisning både i klass och ute i naturen eller samhället. Vi ordnar utflykter och arbetar mycket praktiskt. Till EfterNian hör också en praktikperiod under vilken du får prova på att arbeta inom något område du väljer själv.

Under EfterNian får du också hjälp med att hitta din framtida studie- eller yrkesväg. I utbildningen ingår personlig handledning enligt dina egna behov.

På Akan betonar vi gemenskap och delaktighet i allt vi gör. Alla bidrar på olika sätt och har man dessutom roligt tillsammans lär sig alla bäst. Vi vill att alla ska kunna känna sig trygga och vara sig själva hos oss.

Välkommen till Akan!

Studiernas uppbyggnad

Studierna genomförs som närstudier, 25 lektioner per vecka. Alla studerande gör i samråd med lärarna upp en individuell studieplan i början av terminen. Planen följs upp under läsåret. I början av läsåret erbjuds de gemensamma ämnena och gruppen arbetar tillsammans. Senare kommer de valbara delarna till och de studerande deltar då i undervisningen på de andra folkhögskoleprogrammen enligt eget val.

Läsåret omfattar 36 veckor från augusti – maj med paus för ett längre jullov och sportlov.

Undervisningsmetoderna varierar beroende på det som behandlas. Dels handlar det om klassrumspedagogik som innehåller praktiska övningar, dels om pedagogik utanför klassrummet till exempel via exkursioner och besök. I utbildningen ingår en praktikperiod som omfattar två veckor.

På skolan serveras dagligen lunch och mellanmål lagad i skolans eget kök.

Under året arrangerar skolan och skolans elevkår tillställningar och evenemang av olika slag. De studerande har stor frihet att förverkliga sina egna idéer och uppslag tillsammans med övriga studeranden vid folkhögskolan. Gemenskap och delaktighet är viktiga delar i skolans värdegrund.

För dig som är intresserad av hundar och djur är det möjligt att studera kurser på vår Hundkonsult utbildning. Mer info om Hundkonsult programmet hittar du här

Innehåll

Läroplan för Folkhöskoleåret för läropliktiga

Gemensamma studier:

 • Grundläggande matematiska färdigheter och problemlösningsförmåga
 • Modersmål
 • Historia och samhälle
 • Vardagsfärdigheter och livskompetens
 • Studie- och arbetslivsfärdigheter
 • Praktik i arbetslivet

Valbara studier:

 • Bildkonst
 • Kreativt skrivande
 • Kulturupplevelser
 • Drama
 • Foto och film
 • Musik
 • Natur, miljö och geografi

Mål

Målet med EfterNian är att ge de studerande möjlighet att prova på olika temaområden inför valet av framtida studie- och arbetsväg. Utbildningen ska stärka de studerandes livs- och studiefärdigheter och ge dem tid att mogna och få klarhet i sina framtidsplaner.

Andra viktiga mål är att stöda de studerande i att finna sin studiemotivation och att stärka självkänslan och tron på den egna förmågan. På Akan respekteras var och en som den är.

Påväg framåt i livet

Ansökan

Ansökan till folkhögskoleåret på Akan görs via GEA på studieinfo.fi under tiden 20.2 – 19.3.2024.
Efter den officiella ansökningstiden finns det även möjlighet att göra en tilläggsansökan, direkt på skolans hemsida.