Elevförbundet – akan.fi

Elevförbundet

Elevförbundet för Borgå Folkhögskola grundades den 28 april 1894, så vi firade 125 år vid elevförbundsmötet den 23 mars 2019 på Akan.
Skolan grundades den 10 oktober 1889 och firade således 130 år 2019.

Det konstituerande mötet hölls 28.04.1894. Följande år på elevförbundsmötet som hölls i april beslöt man att Elevförbundsmöten skulle hållas på Mariedagen, (oftast i medlet av mars) pga. att det i april alltid är menföre och det är svårt att kunna resa till staden under menförestider. Så efter det och fram till 1970-talet var det Mariedagen som gällde. Sen beslöt man att det skulle vara lördagen före Mariedagen, för att lördag även var ledig för de flesta.

För lite över 15 år sedan, den 2 maj 2005, gick Borgå Folkhögskola och Svenska folkakademin i Borgå samman och bildade Borgå folkakademi Ab. Följande år på våren gick även Elevförbundet för Borgå Folkhögskola och Kamratförbundet för Svenska folkakademin i Borgå samman och grundade Elevförbundet vid Borgå folkakademi-folkhögskola r.f. Vi brukar ännu använda samma tillägg som skolan, således, AKAN i många sammanhang just för att det blivit ett begrepp i Borgå trakten.

Ordförande för föreningen är Torbjörn Blomqvist och sekreterare är Rita Lönnström. Styrelsen består ytterligare av kassör och 4 andra ordinarie medlemmar, samt 4 suppleanter.

I begynnelsen var vår roll mycket omfattande kontakt med alla regioner i Finland och tillfällen förutom i Borgå även i dom andra regionerna. Många möten och ibland även kvällsutbildningstillfällen och diskussioner.

Under senare år, kanske 20 senaste har vi som huvuduppgift att ordna den årliga Årsfesten, Elevförbundsfesten som alltid infaller lördagen före Marie-dagen. Den börjar alltid med den traditionella laxsoppan och därefter mötesförhandlingar. Sedan själva festen och slutligen kaffe med dopp.
Vi har olika stipendiefonder som vi ger åt eleverna årligen.

Medlemmar i Elevförbundet är alla elever som gått i skolorna och även lärare och personal som jobbar/jobbat vid skolan.
Alltså man blir automatiskt intagen i Elevförbundet och får på Elevförbundsmötet ett medlemskort som visar vilket år man blivit intagen. Sen vill vi ju att man kommer på det årliga mötet och firar jubileer osv. Varje år har vi 5, 10, 15, 20, 25 osv. och i synnerhet 40, 50, 60 och 70 års jubilarer, sådana som således firar tillsamman jubileer beroende av för hur många år sen de gick i skolan, och de som kommer till Elevförbundsmötet firar sen tillsammans hela kvällen, ser på foton och minns gamla tider.
Speciellt med våra medlemmar på Akan är det att vi har så många nationaliteter som studerar hos oss, med sina flaggor på mötet osv.