Elevförbundsmöte – akan.fi

Elevförbundsmöte

Lördagen 19 mars 2022 arrangeras inget elevförbundsmöte på Borgå folkakademi, på grund av det rådande pandemiläget.