EfterNian- Kansanopistovuosi oppivelvollisille – akan.fi

EfterNian- Kansanopistovuosi oppivelvollisille

Opistovuotta Borgå folkakademissa (Akanissa) kutsutaan nimellä EfterNian.

Voit hakea kansanopistoon osana oppivelvollisuuttasi, jos valmistuit 9:ltä keväällä 2021 tai sitä myöhemin. Täältä (ruotsiksi) löydät tietoja siitä, mitä se yleisellä tasolla tarkoittaa. Kansanopistovuosi on ilmainen oppivelvollisille.

EfterNian on suunnattu sinulle, joka olet oppivelvollinen ja et vielä halua tai ole valmis jatkamaan toisen asteen koulutukseen. Ehkä tarvitset lisää aikaa miettiäksesi mitä haluat opiskella ja millaista työtä haluat tulevaisuudessa tehdä, ehkä haluat kokeilla eri aloja ennen kuin teet päätöksiä. Ehkä olet kouluväsynyt ja tunnet että tarvitset tilaa ja mahdollisuutta tehdä jotakin muuta ennen kuin jatkat.

EfterNian ohjelmassa opiskelet osiksi yleisiä aineita, jotka auttavat sinua parantamaan perustaitojasi ja opiskelutaitojasi, sekä osiksi aineita oman valinnan mukaan. Voit myös korottaa peruskoulun arvosanojasi ja näin parantaa mahdollisuuksiasi myöhemmin päästä haluamaasi koulutukseen tai kouluun.

Akan on kansanopisto, joka tarkoittaa sitä, että meillä opiskelee kaiken ikäisiä ja eri taustaisia opiskelijoita. Osa meidän opiskelijoistamme tulevat eri maista, mikä tekee oppimisympäristöstämme kansainvälisen. Valinnaisten aineiden osalta EfterNian ohjelmassa voit valita opiskelevasi osan opistovuottasi koulumme muissa kansanopisto-ohjelmissa, kuten esim. musiikki- tai eläinohjelmassa. Voit lukea enemmän näistä ja niiden sisällöstä kotisivuillamme www.akan.fi kohdasta ”Ohjelmat”.

Toimimme Porvoon keskustassa kodikkaassa ja tuttavallisessa ympäristössä. Meillä on oma keittiö, joka tekee hyvää ruokaa ja jos haluat voit asua koulun asuntolassa, mutta voit myös hyvin asua kotona.

Muuntelemme koulupäiviä järjestämällä opetusta sekä luokassa että luonnossa tai muualla yhteiskunnassa. Järjestämme retkiä ja työskentelemme käytännön läheisesti. EfterNian ohjelmaan kuuluu myös harjoittelujakso, jonka aikana voit kokeilla työskentelyä millä tahansa haluamallasi alalla.

EfterNianin aikana saat myös apua tulevan opiskelu- tai urapolkusi löytämisessä. Koulutukseen sisältyy henkilökohtaista ohjausta omien tarpeidesi mukaan.

Me Akanilla painotamme yhteisöllisyyttä ja osallistumista kaikessa tekemisessämme. Jokainen osallistuu eri tavoin, ja jos myös on hauskaa yhdessä, oppivat kaikki parhaiten. Haluamme, että jokainen voi tuntea olonsa turvalliseksi ja olla oma itsensä kanssamme.

Tervetuloa Akaniin!

Opintojen rakenne

Opinnot toteutetaan lähiopiskeluna, 25 oppituntia viikossa. Kaikki opiskelijat laativat yhdessä opettajien kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman lukukauden alussa. Suunnitelmaa seurataan lukuvuoden aikana ja päivitetään tarvittaessa. Lukuvuoden alussa tarjotaan yhteisiä aineita ja ryhmä työskentelee yhdessä. Myöhemmin valinnaiset osat lisätään ja opiskelijat osallistuvat sitten oman valintansa mukaan muiden kansanopisto-ohjelmien opetukseen.

Lukuvuosi kattaa 36 opintoviikkoa elokuusta – toukokuuhun, johon kuuluu pidempi joululoma ja hiihtoloma.

Opetusmenetelmät vaihtelevat riippuen siitä mitä käsitellään. Osiksi on kyse luokkaopetuksesta, joka sisältää käytännön harjoituksia, ja osiksi luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuvasta opetuksesta, esim. erilaisten retkien ja vierailuiden muodossa. Opintoihin kuuluu harjoittelujakso, jonka laajuus on kaksi viikkoa.

Koulussa tarjoamme päivittäin lounaan ja välipalan, jotka valmisestaan koulumme omassa keittiössä.

Vuoden aikana koulu ja koulun oppilaskunta järjestää erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia. Opiskelijoilla on suuri vapaus toteuttaa omia ajatuksiaan yhdessä kansanopiston muiden opiskelijoiden kanssa. Yhteenkuuluvuus ja osallisuus ovat koulu tärkeitä arvopohjia.

Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua Koirakonsultti ohjelman kursseille. Lisää tietoa Koirakonsultti ohjelmasta löydät täältä.

Sisältö

Yhteiset opinnot:

 • Matematiikan perustaidot ja ongelmanratkaisukyky
 • Äidinkieli ja kirjallisuus
 • Historia ja yhteiskunta
 • Yhteiskunta ja maantieto
 • Arjen taidot ja elämäntaidot
 • Opiskelu- ja työelämätaidot
 • Harjoittelu työelämässä

Valinnaiset opinnot:

 • Kuvataide
 • Luovaa kirjoittamista
 • Kulttuurikokemuksia
 • Draama
 • Valokuvaus ja elokuva
 • Musiikki
 • Luonto, ympäristö ja maantiede

Tavoite

EfterNianin tavoitteena on antaa opiskelijoille mahdollisuus kokeilla erilaisia ​​aihealueita ennen tulevan opiskelu- ja työpolun valintaa. Koulutus vahvistaa opiskelijoiden elämän- ja opiskelutaitoja sekä antaa heille aikaa kypsyä ja selkeyttää tulevaisuuden suunnitelmiaan.

Muita tärkeitä tavoitteita ovat tukea opiskelijoita opiskelumotivaation löytämisessä sekä vahvistaa itsetuntoa ja uskoa omiin kykyihinsä. Akanissa kaikkia kunnioitetaan sellaisenaan.

Tule vuodeksi opistoon pohtimaan tulevaisuuttasi!

Elämässä eteenpäin

Haku

Haku Akanin kansanopistovuoteen tapahtuu kevään 2024 yhteishaun kautta 20.2 – 19.3.2024 osoitteessa opintopolku.fi.
Pääsääntöisen hakuajan jälkeen on myös mahdollista tehdä lisähakemus suoraan koulun kotisivujen kautta.