Opetussuunnitelma – Puuvene

Korjauskurssin opetussuunnitelma Kuggomiin 2020-21

Kurssin laajuus on 36 opintoviikkoa, lähiopetusta on 25 tuntia viikossa. Opiskelijoiden edellytetään työskentelevän vähintään 25 tuntia viikossa. Venesalilla voi ja on suotavaa työskennellä myös omaehtoisesti, jotta veneet valmistuvat ajoissa.

Kurssin sisältö:

Materiaalioppi                                                                                      2ov

–          puutavara

–          liimat ja kiinnitystarvikkeet

–          kyllästeet ja pinnankäsittelyaineet

Venerakennusoppi                                                                               2ov

–          veneiden rakennustavat

–          limi- ja tasasaumarakenne puuveneissä

–          köliranka ja liitokset

–          laidoitus ja kaaritus

–          parras ja kansirakenteet

–          hytit ja sisustus

–          lujitemuoviveneiden rakenteiden perusteet

Venesuunnittelun perusteet                                                                 0,5ov

–          yleiset lainalaisuudet

–          runkomallien esittely

Verstasteoria                                                                                        3ov

–          teorian ja käytännön soveltaminen verstaalla

–          puun valinta, työstöt käsin ja koneella

–          työkalujen teroitus

–          puun liimaus ja työtavat

Verstastyö                                                                                            22ov

–          käytännön työskentely veistämöllä

–          runko- ja kansi korjaukset

–          sisustustyöt

–          takilatyöt

–          lujitemuovin hionta ja kiillotus

–          heloituksen uusiminen

Pinnankäsittely                                                                                    3,5ov

Veneen hoito                                                                                       1ov

Työsuojelu                                                                                           0,5

Retket                                                                                                  0,5ov

–          veneenveiston historia

Näyttö                                                                                                  1ov