Hundkonsult – akan.fi

Hundkonsult

Vi uppdaterar just nu innehållet för utbildningen. Vid frågor kontakta info@akan.fi

Läsåret 2024-25

Förnyat innehåll!


Ansökningsperiod
Ansökan till höstterminen 2024
är nu öppen!


Vill du satsa på dig själv och din hund?
Drömmer du om att bli djurtränare?

Hundkonsult är en utbildning för dig som vill fördjupa dig i hundens naturliga beteende och vill jobba med positiva inlärningsmetoder. Vill du lära dig förstå hunden på djupet, och förbättra ert samarbete eller drömmer du om att arbeta inom hundbranschen, eller vill du bli djurtränare och få en bra förståelse för hunden utifrån beteende och inlärningsperspektiv?

Christina ” Chrusse” von Pfaler

Från och med läsåret 2024-25 kommer Hundkonsult programmet att delas upp i två delar, du kan alltså välja att gå endast en del men vi rekommenderar förstås båda!
Del 1 startar på hösten, 19.8.2024 och pågår till och med 20.12.2024
Del 2 startar på våren , 7.1.2025 och pågår till och med 23.5.2025
Du kan nu ansöka till Del 1, men även reservera plats till vårterminen!

Del 1: Studier i cynologi

Del 1 är en grundkurs i cynologi, där den studerande lär sig grunderna i hundetologi och inlärning, samt om vad som påverkar hundens välmående. Lär sig förstå hur olika träningsmetoder inverkar på hur hunden lär sig och hur det påverkar förarens relation till hunden och vice versa.

Det går även bra att delta i utbildningen fast du inte är hundägare, eftersom vi har ett bra samarbete med Ledarhundskolan i Vanda, finns det möjlighet att få träna med en hund från dem under studietiden.

Innehåll:

Uppmärksam hund
 • Hundetologi
 • Hundens språk
 • Grunderna i friskvård:
  • Näringslära, alternativa vårdformer, första hjälp för hund
 • Etik och djurskydd
 • Inlärningspsykologi samt praktiska övningar
 • Valpfostran & hundträning
 • Hundhobbyn
 • Människa och hund
 • Raskännedom grunder
 • Hundmedborgartest övningar
 • 1 vecka arbetspraktik på hundrelaterat ställe
 • Projektarbete

För vem?

Du som planerar att skaffa eller har skaffat din första valp, du som haft hund i många år men vill bli en bättre hundägare, du som brinner för att lära dig mer om hundar, du som vill förstå hundar bättre, du som vill bli bättre på hundträning, du som vill ta ett mellanår mm.

Antagningsgrunder

Du har ett starkt intresse och vill lära dig om hund i grunden. Det är inget hinder om du inte har egen hund.

För dig som studerar på Folkhögskoleåret – EfterNian är det även möjligt att välja kurser som inriktade studier från denna utbildning

Kursuppbyggnad

Kursen består av 4 närstudiedagar per vecka samt 1 dag distansstudier.
Heltidsstudier 25 h / vecka

1 vecka arbetspraktik ingår i studierna, där den studerande jobbar på en hundrelaterad arbetsplats.

Del 1 pågår under höstterminen 2024 med start 19 augusti till 20 december 2024
Efter Del 1: Studier i cynologi kan man välja att fortsätta studierna på Del 2: Fördjupade studier i cynologi

Ansökningsperioder och individuella samtal

Ansökningsperioden för Del 1: Studier i cynologi är öppen från 1.2 – 11.8.2024
Alla sökanden kallas fortlöpande till en personlig intervju efter inlämnad ansökan.
Studerande antas i den ordning ansökningarna kommer in, så sök i god tid för att försäkra dig om din studieplats!

Berikning
Berikning!

Del 2: Fördjupade studier i Cynologi

Del 2 är en fortsättningskurs samt fördjupande kurs i cynologi. Om du redan från tidigare har erfarenhet av hundar och inlärningsmetoder eller har avlagt en motsvarade kurs som Del 1: Studier i cynologi är denna kurs del för dig. Del 2 fokusera på inlräningspsykologi, tar en djupare titta på hundens språk och signaler varvat med fördjupade praktiska träningar. Vi lär oss även lösa problem som hundägare har med sina fyrfota vänner. Även någon elevs hund kan fungera som case study.

Innehåll

Kul med studierna!
Kul med studierna!
 • Hundproblem
 • Fördjupad inlärningspsykologi
 • Fördjupade praktiska träningar Nyhet!
 • Analys av elevernas hundar
 • Raskännedom fördjupad
 • Berikning
 • Genetik & avel
 • Hundens anatomi och fysiologi
 • Friskvård: Veterinär föreläser om sjukdomar
 • Projekthund
 • Att träna andra djur Nyhet!
 • Hundmedborgartestet: Träning och test på elevernas hundar Nyhet!
 • Att planera egen kurs
 • Slutarbete
 • 2 veckor arbetspraktik
 • Studieresa våren 2025

För vem?

Du som har hunderfarenhet, vill lära dig om hunden på djupet, vill lära dig att träna med din hund, på ett effektivt och roligt sätt, vill kunna lösa hundproblem, vill hjälpa att träna andras hundar

Antagningsgrunder

Hunderfarenhet, avlagda studier på Del 1: Studier i cynologi eller liknande kurs.

Kursuppbyggnad

Kursen består av 4 närstudiedagar per vecka samt 1 dag distansstudier.
Heltidsstudier 25 h/vecka

2 veckor arbetspraktik ingår i studierna, där den studerande jobbar med en hundtränare, hundkonsult, hundskola eller liknande arbetsplats.

På våren görs en studieresa till utlandet för att volontärarbeta på hundshelter. Det ger studerandena möjlighet att träna sina färdigheter i hundkännedom i praktiken.

Del 2 ordnas under vårterminen 2025, 7 januari 2025 till och med 23 maj 2025

Ansökningsperioder och individuella samtal

Ansökningsperioden för Del 2: Fördjupade studier i cynologi öppnar i oktober 2024.
Om du ansöker till Del 1 kan du redan då reservera en plats till Del 2
Alla sökanden kallas fortlöpande till en personlig intervju efter inlämnad ansökan.
Studerande antas i den ordning ansökningarna kommer in, så sök i god tid för att försäkra dig om din studieplats!


Yrkesexamen och fortsatta studier

Efter genomförda studier på både Del 1 och Del 2 vid Hundkonsult programmet har den studerande en god grund till fortsatta studier vid utbildningen Djurtränare – Yrkesexamen i djurskötsel. Det kan även vara möjligt att endast utföra yrkesprovet för att kunna ta examen, hos en utbildningsanordnare.


Kontaktuppgifter och ytterligare information

Chrusse och Reymond

Programansvarig:
Christina “Chrusse” von Pfaler,
FM biolog, hundterapeut
Tfn. 050 3472 596 | christina.vonpfaler@akan.fi
Under sommaren anträffbar på e-post.

Plats:
Borgå folkakademi / Runebergsgatan 16-18 i Borgå centrum.

Undervisningsspråk:
Undervisningsspråket är svenska men uppgifter och liknande kan också göras på finska och engelska. Vissa lektioner går även på engelska, utgående från lärarens språkkunskaper.

Studieavgift:
400 €/månad inklusive undervisning, lunch och eftermiddagskaffe.
Kostnader för studiematerial och möjlig studieresa tillkommer. (Vi förbehåller oss rätten till prisändring).

För studerande från Sverige och Norge vill vi påminna om att programmet är CSN och Lånekassen berättigat.

(Avgifterna gäller läsåret 2024-25)

Inkvartering:
Behöver du inkvartering kan du bo i skolans internat i anslutning till skolan.
Kostnad 200 €/månad i delat dubbelrum och 260 €/månad för enkelrum,
inklusive frukost (må-fr) och middag (må-to). (Vi förbehåller oss rätten till prisändring).

Därtill betalas en avgift på 50 €/termin av dem som har hundar på internatet.
Tilläggsuppgifter om boende och kostnader hittas här.

Meddela vid ansökningen om du har tänkt ta med din egen hund eller inte. För studerande som tänker bo på internatet ber vi er uppmärksamma att vi har restriktioner på hur många hundar som kan finnas på internatet.

 Hundar som representerar skolan
Hund på representationsuppdrag

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i innehåll och utbud i våra kurser och utbildningsprogram.


Kolla vad tidigare studerande sagt om utbildningen genom att klicka här!


Nella övar på att buga med hjälp av target träning

Under utbildningen fördjupar vi oss i hundens naturliga beteende, hundspråk, hundens sjukdomar, aktivering versus berikning, valpuppfostran, olika inlärningsmetoder, klickerträning, hundproblem och hur man löser sådana, hundens ursprung, valpens utveckling, friskvård, raskännedom, avel med mera. På kursen diskuteras även djurskydd, samt etiken bakom olika inlärningsmetoder.

Vi presenterar olika hobbyn med hund och tränar praktiskt med egna och/eller andras hundar. En studieresa görs under vårterminen.


Våra hundkonsultelever driver Borgå DogCare som erbjuder tjänster för husdjur och deras ägare.

Akan Hundkonsult på sociala medier