Röd galenskap och vit terror i Östnyland

1-2.2 & 29.2-1.3

Röd galenskap och vit terror i Östnyland eller vad hände egentligen åren 1917 och 1918?

  Text: Thomas Rosenberg

Text: Thomas Rosenberg

1-2.2 & 29.2-1.3, kl 10-15

Under de senaste åren har många av luckorna i vår kunskap om vad som skedde under de dramatiska åren 1917 och 1918 äntligen börjat fyllas. På finlandssvenskt håll har historikern Sture Lindholm gjort en uppmärksammad insats, med en lång rad böcker om händelserna 1917-1918 i västra Nyland. Först med den uppmärksammade “Röd galenskap – vit terror” och senast med “Fånglägerhelvetet Dragsvik – massdöden i Ekenäs 1918”. Men motsvarande saknas ännu i östra Nyland, speciellt när det gäller Lovisa med omnejd, vars historia när det gäller inbördeskriget fortfarande till stora delar är oskriven.

Syftet med kursen ”Röd galenskap och vit terror i Östnyland” är att igångsätta arbetet med att samla ihop de fragment som finns, både i form av redan publicerade texter och smärre skrifter och i form av ännu existerande minnesmaterial, som man under kursens lopp hoppas kunna samla in.

Kursen är uppbyggd dels av föreläsningar och berättarcaféer, under två veckoslut, dels självständigt arbete mellan kursveckosluten, under vägledning av kursledaren. I berättarcaféerna presenterar deltagarna medhavt material och berättar sina minnen, vilka gemensamt diskuteras och dokumenteras.

Som huvudföreläsare fungerar två av våra främsta experter på området:

Sture Lindholm, FM, historiker, lärare och författare. Har skrivit flera uppmärksammade böcker om inbördeskriget, fr.a. i västra Nyland.

Lars Westerlund, FD, docent i rätts- och förvaltningshistoria. Ledde det statliga forskningsprojektet Suomen sotasurmat, där man samlat in uppgifter om samtliga stupade såväl 1917-1918 som vinter- och fortsättningskriget, samt fånglägren i anslutning till dem.

Kursledare: Thomas Rosenberg, sociolog och skriftställare.

Kurspris: 110€ inkl. undervisning, kaffe, te, frukt

Kursplats: Traditionscentrum Kuggom, Folkhögskolevägen 16, Lovisa

Anmäl dig senast 24.1 på blankett eller per e-post till peik.hollander@akan.fi