Coachutbildning 2017

COACHUTBILDNING 2017

En utbildning för dig som vill arbeta med att stödja människor i olika livsskeden. Som coach har du den betydelsefulla uppgiften att hjälpa människor skapa ett liv där de mår bra och kan fungera optimalt.Coaching frigör mänsklig potential och stödjer personlig utveckling.

Behovet av coaching i olika sammanhang och livssituationer har ökat snabbt och det utbildas coacher inom många olika
områden. Coaching är idag även ett förhållningssätt inom ledarskap som ger bestående resultat.

Målet med coaching är att ge människor professionell hjälp att förändra sina liv så att de kan uppnå sina privata och yrkesmässiga mål.
I utbildningen läggs stor vikt vid det individuella samtalet, det aktiva lyssnandet och förmågan till empati. Utbildningen består av
föreläsningar, olika coachövningar, gruppstudier, gruppdiskussioner, litteraturstudier och egna uppgifter. För att uppnå de praktiska färdigheter som krävs för att coacha andra både professionellt och privat deltar alla studerande under hela utbildningstiden i praktiska
coachövningar.

Att våga se på sig själv och vara öppen för nya upplevelser är en viktig del av utbildningen. Du arbetar på din egen
coachprocess parallellt med din utbildning till coach. Under processen får du pröva på många olika verktyg som du har nytta av i din verksamhet som coach.

Utbildare: Anita Andsten socialpsykolog, dipl.coach, arbetshandledare

Kurstider

Fredag 17.30-20, lördag 10-15(50 närstudietimmar, projekt, totalt 60 timmar)

Utbildningens innehåll
Coachingens teori, teknik och metod
Det coachande samtalet
Självutveckling och självkännedom
Framtidsplanering
Praktiskt utövande av coachingverksamhet
Litteraturstudier, uppgifter och övningar
Utbildningsdokumentation i personlig portfolio
Personligt projektarbete med valbar inriktning, t.ex inriktning skolcoach.

Utbildningen grundar sig på de 11 kärnkompetenser som ICF (International Coach Federation) definierat för yrkesmässig coaching. Det finns två vägar att ansöka om ICF-­‐certifiering. Denna utbildning är ett s.k. portfolioprogram.

Behörighet att söka

För att kunna söka till utbildningen bör du ha ett genuint intresse av att arbeta med människor. Du ska vara öppen och villig att utveckla dig själv. Bland de sökande prioriteras de som har arbetserfarenhet. Till kursen antas min. 10 och max. 20 personer.

Kostnader

Utbildningens pris är 900 €. Därtill kommer kostnader för egen litteratur. Möjlighet till förmånlig övernattning på skolans gästinternat.

Anmälningar tas emot fram till 13.1.2017. Per epost nina.wackstrom@akan.fi och tfn 040-5687027.

En anmälningsavgift på 100 € uppbärs, den räknas senare till godo.