Grunderna i Dog Listener-kommunikation

4-5.5.2024. Lö-sö kl. 10-15.

Förstå din hund bättre!

Under helgen går vi igenom grunderna i hundens beteende, och vilka i situationer roller i flocken etableras eller förstärks. Vi funderar på det som vi kallar problembeteenden, var problemen kan ha sin grund, och hur vi löser dessa utmaningar.

En Dog Listener jobbar med hundens beteende som en del av en större helhet. Om hunden har utmaningar på promenaden med att reagera starkt på andra hundar/människor/bilar så går vi tillbaka till grunden, till lyan dvs hemmet. Hur ser livet ut i hemmet, vilka signaler får hunden där? Ofta hittar vi förklaringen där, och lösningen börjar där, i hemmets trygga miljö.

Målet är en stressfri vardag, där vi kan umgås med våra hundar på ett lugnt och naturligt sätt. Det kräver minst lika mycket jobb med oss själva som med våra hundar. I första hand behöver vi människor skola oss i denna kommunikation, för hundarna kan redan sitt språk. Det är inbyggt i dem.

Det som vi kallar problembeteenden, är inte problematiska för hunden. Ur hundens perspektiv är beteendet inte orimligt. Hunden försöker febrilt sköta en uppgift som den fått av sin människa. Det är inte frågan om dåligt skolade, ouppfostrade hundar. Det är frågan om missförstånd i kommunikationen.

Hur snabbt man får önskat resultat beror på hur motiverad ägaren är att ta till sig och börja lära sig hundens språk, och hur dedikerad hunden är till sin roll. Men resultatet kommer, om man håller sig till hundens språk.

Kursledare: Bettina Bergroth, utbildad djurtränare och Dog Listener enligt Jan Fennells metod AmichienBonding.

Jan Fennell har utvecklat metoden inspirerad av det som Monty Roberts gjorde med hästar, där han observerat vilda hästar och hur de kommunicerar med varandra. Hundens närmaste släkting i det vilda är vargen. Efter att ha observerat vilda vargar, men också andra vilda hundar såsom dingon och deras flockbeteende, började Jan Fennell applicera det hon upptäckte med sina egna hundar.
Bettina Bergroth

Kursspråk: svenska

Kursavgift: 65 € inkl. undervisning, lättlunch och kaffe

Kursplats: Borgå folkakademi, Runebergsgatan 16-18, Borgå

Anmälningar senast 28.4.2024