English Course

30.12.2019–8.1.2020

Språkläger i samarbete med Baltic School, St Petersburg.

Lärare: Bro Bannatyne

Kurserna är fulla. Info om kurserna nina.wackstrom@akan.fi.