Folkdansens grunder

Nytt datum planeras

Fredag-söndag. I samarbete med Finlands Svenska Folkdansring.

Delkurs 1 i Folkdansinstruktörsutbildningen: Folkdansens grunder, 20 närstudier + 7 timmar distans

Innehåll:

  • Egen studieplan, organisationskunskap och den nationella instruktörsutbildningen
  • Terminologi, steg, formationer och övriga element
  • Års-, termins- och lektionsplaner, dansprogramplanering för dansgrupper och den grundläggande konstundervisningen
  • (Folk)danslitteratur
  • Steganalys
  • Folkdans med historia
  • Egen dansteknik
  • Kroppsvård

Målgrupp och krav
Utbildningen riktar sig till personer med ett intresse för att fungera som instruktör i folkdans. Den studerande förväntas ha goda färdigheter i finländsk folklig dans. Erfarenhet av att instruera dans är inte ett krav, men till fördel. Det är nyttigt om man är verksam som instruktör under studiernas gång. Det rekommenderas att studerande är minst 16 år.

Folkdansinstruktörutbildningen är indelad i tre kurser á 27 timmar. Närstudierna förverkligas genom närvaro vid tre utbildningsveckoslut á 20 timmar: 11-13.6.2021 i Borgå folkakademi, 13-15.8.2021 i Lappfjärds folkhögskola i Kristinestad och i oktober i Västankvarns skola i Ingå (närmare datum kommer senare). Distansstudierna omfattar 21 timmar och genomförs som hemuppgifter mellan veckosluten.

Kursledare danslärare (YH) Heidi Palmu.

Kursavgift
Hela utbildningen kostar 520€ för Folkdansringens medlemmar och 570€ för icke-medlemmar. Avgiften inkluderar undervisningen, kursmaterial samt kost och logi under närstudiepassen.
Understöd för utbildningen kan sökas från olika stiftelser och fonder samt folkdansdistrikt.

Sista anmälningsdag är 16.5.2021.
-> Kursanmälan görs till Folkdansringens kansli, tel. 040-3523 688 eller e-post folkdansringen@folkdans.fi

Minimiantal deltagare 12 personer. Myndigheternas och regionens restriktioner gällande coronapandemin följs på närstudieveckosluten.