Ilska, skuld och skam – tre sidor av samma mynt

8-9.9.2023. Fre-lö kl. 17-20.30, lö kl 10-15 Kursen inhiberas

Om att möta skam och bli fri

Har du någon gång gjort något som du egentligen inte vill för att slippa skamkänslor?

Tänk om du inte längre behövde fly fältet eller krympa dig själv för att undvika skam?

Vi uppfostras tidigt till att undvika obehagliga känslor. Vi är vana att fly undan skam, ilska och skuld, fast de bär på viktig och värdefull information. Under kursen kring skam får du konkreta verktyg i hur du kan kommunicera med dig själv och andra när du möter en skamattack. Att möta skam ger klarhet i hur du kan möta din längtan efter acceptans, respekt och tillhörighet.

Nonviolent Communication ger verktyg och medvetenhet om vad som får oss att reagera.

  • Att möta skam och andra starka känslor på ett konstruktivt sätt ger dig nycklar till livet.
  • Att känna starkt är en fördel, om vi vet hur vi accepterar och tar emot känslorna.
  • Att känna starkt är en nackdel, om vi tolkar elden som kritik till oss själva eller andra. 
  • Att möta skam är att använda elden till att förstå vad vi behöver och sen göra något åt det.

”Att möta skam” handlar om empatisk och konstruktiv kommunikation i vardagen. Coach Johanna Lönnfors och Borgå folkakademi erbjuder en tvådagars kurs med rötter i Nonviolent communication, som är ett språk för livet. Empatiskt lyssnande, ärligt självuttryck och självempati ger energi och förbättrar dina relationer. Genom att kommunicera bättre får du bättre relationer i vardagen, både hemma och på jobbet.

”Om du vill växa, även som vuxen, gör inget för att undvika de skamkänslor du känner” Liv Larsson

Målgrupp: alla som vill förstå sig själva och andra bättre.

Kursledare Johanna Lönnfors, handledare i konstruktiv kommunikation (RVO), certifierad coach (ACC) och musikmagister.

Kursspråk svenska

Kursplats Borgå folkakademi, Runebergsgatan 16-18, Borgå

Kursavgift 70 €, inkl. undervisning, mellanmål och kaffe/te

Anmälningar senast 30.8.2023 | kontakt (nina.wackstrom(at)akan.fi)