Internationell politik, 5 sp (ÅA)

19-21.4 och 26-27.4.2022

ÖPPNA UNIVERSITETET, ÅBO AKADEMI

Öppen universitetsundervisning ger dig möjlighet att delta i akademiska studier utan att vara inskriven vid något universitet. Studierna inom det öppna universitetet leder inte till examen, men räknas till godo om du söker in och blir antagen till universitet. Studierna är öppna för alla oberoende av tidigare utbildning.

Borgå folkakademis kursavgift 15 €/sp. CLL vid Åbo Akademi uppbär en studieavgift på 50 €/termin. (Studievgiften gäller ej dem som är inskrivna för grundexamen vid ÅA.)

Obligatoriska och bindande anmälningar till kurserna senast 14 dagar före kursstart.

Anmälningar: Anmäl dig här 

Förfrågningar nina.wackstrom@akan.fi, 040 5687027. Info: abo.fi/opu

Internationell politik (5 sp, ÅA)

Två virtuella närstudiepass över Zoom 19-21.4 och 26-27.4 (tisdag-torsdag kl. 16–20 och tisdag-onsdag kl. 16-20)

Lärare: Albert Weckman, doktorand

Kursavgift: 75 € | Sista anmälningsdag 5 april

Under kursen diskuterar vi och analyserar samspelet mellan olika stater och andra aktörer genom den internationella politikens teoretiska perspektiv och empiriska arbetsfält. Vi ser bl.a. på den amerikanska utrikespolitiken, Ryssland, Kina och EU.

Lärandemål:

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna

  • Översiktligt redogöra för olika teoribildningar inom området internationell politik
  • Tolka händelser, fenomen och interaktioner inom den internationella politiken utgående från olika teoribildningar
  • Självständigt analysera centrala världspolitiska frågor, såsom säkerhet, konflikt, ekonomi och samarbetsprocesser
  • Förstå utvecklingen i en globaliserad värld

Examinationsform:

Inlämningsuppgifter

Vill du veta mera om kursen, kontakta läraren Albert Weckman (albert.weckman@abo.fi). Välkommen med!