Kompetenser för välmående, 7 sp

Från 4.9.2024, onsdagar och torsdagar kl. 16-20

Behöver du nycklar?

Många unga känner sig vilsna, upplever stress och belastning och allmän perspektivlöshet. Är du en av dem? Har du börjat studera eller arbeta, flyttat hemifrån eller tar du kanske ett mellanår?

Vi ser dig, vi vill ge dig nycklar till välbefinnande som du har nytta av både i studie- och arbetslivet och i vardagen. Avlagd studiehelhet (7sp) ger även ett nationellt kompetensmärke i informationsresursen Koski.

Kursen i välmåendekompetens pågår under höstterminen från 4.9 2024 onsdagar och torsdagar kl. 16-20 och två veckoslut i november och december fr 15–19 och lö kl. 10-15.

Utbildningshelheten består av sju olika moduler, var och en omfattande en studiepoäng. Modulerna kan också avläggas separat.

Modulerna:

  • medveten interaktion
  • respektfull gruppmedlem
  • främjande av olika typer av gemenskaper
  • självledarskap
  • att förstärka sitt välbefinnande
  • främjare av trygghet
  • en ansvarsfull medlem i arbetsgemenskapen

Utbildningen presenterar teori om olika psykosociala fenomen som inverkar på välmående, och lärandet kopplas till dina egna erfarenheter. Inom utbildningen används principer för socialpedagogisk handledning, t. ex dialogbaserade möten, samverkan och förståelse för gemenskapers betydelse. Studerandehandledning förverkligas individuellt och med utgångspunkt i den studerande och med beaktande av hens behov och kunnande.

Utbildningshelheten kommer att ledas av professionella inom ämnesområdet; psykolog, psykoterapeut, arbetshandledare. Utbildningshelheten följer Finlands Folkhögskolförenings läroplan för välmåendekompetens och genomförs med hjälp av SFV.

Kursspråk svenska

Kursplats Borgå folkakademi, Runebergsgatan 16-18, Borgå

Anmälningar via länken

Tilläggsinformation: maria.ingman@akan.fi tel:0449143612