Konstläger 2024

27-30.8.2024

Tisdag-fredag 9-16. Tvåspråkigt konstläger i samarbete med Borgå amatormålare.

Målning utomhus och inomhus med handledning

Kursledare: Sirkka Tapio

Kursplats: Borgå folkakademi, Runebergsgatan 16-18, Borgå

Kursavgift 120 € inkl. undervisning, lunch och kaffe. (Meddela i god tid om ev. diet.)

Anmälningar senast 14.8 (eller nina.wackstrom(at)akan.fi; 040 5687027) 

Minimiantal 10 pers.