Kreativt tänkande

10-11.2, 3-4.3 och 17-18.3.2023 - kursen inhiberas

Hemligheten med ett kreativt och innovativt förhållningssätt

Denna kurs är speciellt lämpad för dig som:

  • känner behov av inspiration och ny energi
  • arbetar med nytänkande och idéer 
  • som vill utforska möjligheter och hitta lösningar

Kursens målsättning & lärandemål

Under kursen behandlas kreativitetens roll i olika sociala och arbetsrelaterade kontexter.
Kursen baserar sig på forskning om samhället och kreativitet. Vi jobbar med medskapande processer och kreativa problemlösnings metoder. 

Efter avslutad kurs ska deltagaren

  •     vara medveten om sin egen kreativa färdighet
  •     kunna samarbeta och ha nytta av kollektivkreativitet
  •  ha redskap att träna sin förmåga för att få nya idéer och hitta lösningar
  •     kunna utveckla idéer från abstrakt idé till målmedveten handling
  •    kunna grunderna i CPS (Creative Problem Solving) och hur metoden kan användas som problemlösningsmetod

Modul 1: 

DAG 1, fre 10.2 kl 12-17 

Teori: Från idé till lösning | Praktik: Kreativ gymnastik, observations & kombinations övningar. Kraftfulla frågor; olika brainstormings tekniker och hur man verkställer idéer

DAG 2, lör 11.2 kl 9-14

Workshop: Butterfly Me!

Kreativt tänkande erbjuder verktyg med vilka kursdeltagarna får undersöka, experimentera, göra misstag och utvecklas. Deltagarna drömmer, skapar framtiden, hittar nya styrkor och möjligheter! Deltagarna får en klarare bild av vart de är på väg och hur de kan nå sina personliga mål.  

”Livet är inte ett problem som skall lösas utan en verklighet som ska upplevas.”
– Sören Kierkegaard

Modul 2: 

DAG 3, fre 3.3 kl 12-17

Teori: Empati & relationer | Praktik: Förstå dig själv, förstå andra, förstå samhället

DAG 4, Lör 4.3 kl 9-14

Workshop: Krikrika | Krig, kriser, katastrofer. Oron för framtiden är stor bland både stora och små. 

Vår kreativitet och innovationsförmåga är viktiga pusselbitar för att skapa
en bättre värld, en bättre arbetsplats och en funktionerande vardag. De mest vardagliga ögonblicken kan inspirera de bästa idéerna. 

”Du kan inte kontrollera allt som händer dig, men du kan välja hur du hanterar det.” – Maya Angelou

Modul 3:

DAG 5 fre 17.3 kl 12-17

Teori: Metoder & Processer | Praktik: Grunderna i hur Design Thinking & CPS (Creative Problem Solving) fungerar och hur metoderna kan användas

DAG 6 Lör 18.3 kl 9-14

Workshop: CQ & Empathy Café 

Genom kollektiv intelligens, empati och kreativitet hittar deltagarna lösningar på aktuella problem. Deltagarna diskuterar och lär sig av varandra för att ta fram alternativa lösningar.Genom kraftfulla frågor tas deltagarna genom en process som utforskar, idégenerar och klargör, för att till slut uppnå konkreta förslag och mål.  Empathy Café metoden utvecklar samarbetsförmågan, viljan att hjälpa varandra och ökar förståelse för varandras olikheter.

”Vem är det som bestämmer vad som är normalt?” – A.A. Milne

Kursledare är kreativitetskonsult Sara Bengts.

Kursplats: Borgå folkakademi, Runebergsgatan 16-18, Borgå

Avgift 400 €/ inkl. undervisning, lunch och kaffe. Till kursens antas minst 10 deltagare.

Anmälningar tas emot fram till 1.2 | Info nina.wackstrom(at)akan.fi

Lyssna på programserien Kreativiten, vår superkraft