Repetitionskurs i lång matematik för abiturienter

3-4.2, 24-25.2 och 2-3.3.2024. Lördag-söndag kl. 10-15 Kursen inhiberas

Förbered dig effektivt inför studentexamen!

Vi repeterar det viktigaste av gymnasiets långa matematik under tre veckoslut. Räkneövningar ingår i kursen. Läraren kan i mån av möjlighet beakta de enskilda studerandenas behov i undervisningen. Omfattning: 30 lektionstimmar.

Lärare Anna Sjöblom, FM, lärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen.

Kursavgift 170 €. Undervisning, uppgifter och mellanmål, kaffe ingår (minst 10 deltagare, max 20). Det finns möjlighet till förmånlig övernattning på skolans gästinternat.

Bekräfta din anmälning genom att betala in anmälningsavgiften 50 € . Avgiften räknas senare till godo. (Vi skickar betalningsuppgifter.)

Arrangör och plats Borgå folkakademi, Runebergsgatan 16-18, Borgå.

Anmäl dig senast 15.1. Svara kort på frågan: Vad är svårt i långa matematiken?