Mental träning 2

22.9 – 9.12.2023 Kursen inhiberas

Mental träning är en process för personlig utveckling, balans och hantering av olika situationer. Mental träning (MT) är till nytta både för enskilda individer privat, och för professionell utveckling.

Mental träning är användbart i arbetslivet, i skolvärlden, i idrott mm. eftersom det handlar mycket om förändring, inlärning, stresshantering och förebyggande av utmattning och depression. Vi lär oss sätta rätta mål och att uppnå dem effektivt.

Fortsättningsutbildningen (MT2) i mental träning är en naturlig fortsättning på Relaxationshandledarutbildningen (MT1), men den kan också gås skilt för sig. Intyg för benämningen ’Mental tränare’ får man efter att man gått båda kurserna.

Vi behandlar bland annat ämnen som

 • Definition av mål och personlig utveckling
 • Processer, som förstärker livsglädje och -kraft
 • Mångsidig användning av avslappningsmetoder och alternativt (förändrat) medvetandetillstånd
 • Hantering av stressiga situationer i arbets- och privatlivet
 • Effektiv inlärning och förändringsberedskap
 • Ett sunt självförtroende och en god självkännedom

Utbildningens målsättning:

Förmåga att använda mental träning som ett mångsidigt arbetsredskap

Tidtabell hösten 2023

 • fre   22.9       kl 9.00 – 16.00         Motivation och förändring av attityd
 • lö     23.9       kl 9.00 – 16.00         Viktkontroll
 • lö     7.10        kl 9.00 – 16.00         Tobaksavvänjning
 • sö    8.10       kl 9.00 – 16.00          Inlärning och minne
 • fre   27.10    kl 9.00 – 16.00          En stressfri vardag, att orka på jobbet
 • lö     28.10    kl 9.00 – 16.00          Mental träning inom idrott
 • lö     18.11      kl 9.00 – 16.00          Neutralisering av rädslor
 • sö    19.11      kl 9.00 – 16.00          Ericksons metoder
 • fre   8.12      kl 9.00 – 16.00          Starkare självkänsla
 • lö     9.12      kl 9.00 – 16.00           Produktifiering och kreativitet, diplomutdelning

Utbildningen är tvåspråkig, sve-fi, varför baskunskaper i de språken underlättar närvarodeltagandet. Utbildningens material finns tillgängligt på båda språken.

Utbildare

Riitta Korpela

Riitta ”Fia” Korpela, företagare (www.viasensus.fi), ekonomie kandidat, relaxationshandledare, Certifierad Mental Tränare, Mental Manager, NLP Trainer, NLP Coach, Social Panorama Consultant, arbetshandledare, arbetsplatsmedlare, utvecklare av arbetsplatsgemenskaper, utbildare och föreläsare.

Kursavgift
1300 € faktureras i flera rater. Priset inkluderar kursboken MENTAL TRÄNING – Framtidens arbetsredskap av Rita Ahvenniemi.  Lättlunch, kaffe/te under kursdagarna ingår i avgiften.    

Plats                            
Borgå folkakademi (Akan), Runebergsgatan 16-18, Borgå. Möjlighet till förmånlig övernattning på skolans gästinternat!

Anmälningar till utbildningen senast 4.9.2023

Vi uppbär en anmälningsavgift på 100 €. Avgiften räknas senare till godo. (Om utbildningen inte kan starta p.g.a. för få deltagare meddelas detta senast 8.9.)

Tilläggsuppgifter: Nina Wackström, Borgå folkakademi, tfn 040 5687027, nina.wackstrom(at)akan.fi / Riitta Korpela, Viasensus, riitta.korpela(at)viasensus.fi, tfn 045 1222654                                                                                    

Borgå folkakademi förbehåller sig rätten till ändringar i kursutbudet.