Politikens amerikanisering, 5 sp/ÅA

25-26.10, 1-2.11, 8-9.11.2022 | Kursen inhiberas
öppna universitetet, Åbo Akademi

Öppen universitetsundervisning ger dig möjlighet att delta i akademiska studier utan att vara inskriven vid något universitet. Studierna inom det öppna universitetet leder inte till examen, men räknas till godo om du söker in och blir antagen till universitet. Studierna är öppna för alla oberoende av tidigare utbildning.

Borgå folkakademis kursavgift 15 €/sp. CLL vid Åbo Akademi uppbär en studieavgift på 50 €/termin. (Studievgiften gäller ej dem som är inskrivna för grundexamen vid ÅA.)

Obligatoriska och bindande anmälningar till kurserna senast 14 dagar före kursstart.

Anmälningar: Anmäl dig här 

Förfrågningar nina.wackstrom@akan.fi, 040 5687027. Info: abo.fi/opu

Politikens amerikanisering, 5 sp/ÅA

virtuella närstudiepass över Zoom 25-26.10, 1-2.11, 8-9.11.2022 kl. 17-20.15 (Nb: tiden uppdaterad)

Lärare: Claus Stolpe

Kursavgift: 75 € | Sista anmälningsdag 11.10

Innehåll

Förstå de processer genom vilka politikens värld – inte minst med avseende på politiska (val-)kampanjer – utvecklas. Undervisning via Zoom. Inlämningsövningar.

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas den studerande förstå, känna igen och analytiskt diskutera de aspekter som i regel kopplas till fenomenet amerikanisering med avseende på politik; medialisering, kommersialisering, personifiering samt inte minst den växande betydelsen av sociala medier. Detta sker dels genom ett rent allmänt resonemang kring tematiken, dels genom att på ett systematiskt vis ha satt sig in i de presidentvalskampanjer som har genomförts i USA under TV-åldern, men efter hand allt mer kopplat till sociala medier.