Internationell politik, 5 sp (ÅA)

19–21.10 & 26–27.10.2021 Inhiberad

ÖPPNA UNIVERSITETET, ÅBO AKADEMI

Öppen universitetsundervisning ger dig möjlighet att delta i akademiska studier utan att vara inskriven vid något universitet. Studierna inom det öppna universitetet leder inte till examen, men räknas till godo om du söker in och blir antagen till universitet. Studierna är öppna för alla oberoende av tidigare utbildning.

Borgå folkakademis kursavgift 15 €/sp. CLL vid Åbo Akademi uppbär en studieavgift på 50 €/termin. (Studievgiften gäller ej dem som är inskrivna för grundexamen vid ÅA.)

Obligatoriska och bindande anmälningar till kurserna senast 14 dagar före kursstart.

Anmälningar: Anmäl dig här 

Förfrågningar nina.welling@akan.fi, 0400 570 467. Info: abo.fi/opu

Internationell politik (5 sp, ÅA)

Två virtuella närstudiepass över Zoom 19–21.10 och 26–27.10.2021 (tisdag-torsdag kl. 16–20 och tisdag-onsdag kl. 16-20)

Lärare: Albert Weckman, doktorand

Kursavgift: 75 € | Sista anmälningsdag 5.10.2021.

Under kursen diskuterar vi och analyserar samspelet mellan olika stater och andra aktörer genom den internationella politikens teoretiska perspektiv och empiriska arbetsfält. Vi ser bl.a. på den amerikanska utrikespolitiken, Kina, Ryssland och EU.

Lärandemål:

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna

 • Översiktligt redogöra för olika teoribildningar inom området internationell politik
 • Tolka händelser, fenomen och interaktioner inom den internationella politiken utgående från olika teoribildningar
 • Självständigt analysera centrala världspolitiska frågor, såsom säkerhet, konflikt, ekonomi och samarbetsprocesser
 • Förstå utvecklingen i en globaliserad värld

Examinationsform:

Inlämningsuppgifter

Vill du veta mera om kursen, kontakta läraren Albert Weckman (albert.weckman@abo.fi). Välkommen med!

Introduction to Intercultural Communication (5sp, ÅA)

24.9 + 9-11.10.2020. The course starts with a lesson on the meeting app Zoom 24.9 at 18.00. Lectures in class 9-11.10 Friday 17-20.30 and Sat & Sun 10-15.30.

Location: Borgå folkakademi, Runebergsgatan 16-18, Borgå

Teacher: Elisabeth Glatz | Course language: English

Course fee: 60,00€ | Deadline for registrations: 10.9.2020.

The course deals with how cultural situatedness affects our ways of interaction. It introduces basic concepts from the field of intercultural communication but also discusses various alternative perspectives on cultural differences and identities in relation to views on communication and interaction. The course also addresses issues about stereotypes and racism, and alternative ways of understanding and approaching human diversity, e.g. from an ethical perspective. The course students acquire knowledge of basic intercultural concepts and theories in order to be able to recognize, discuss and analyze “intercultural encounters, miscommunication and conflict”, and address corresponding issues regarding competences.

At the end of the course, students are expected to be able to:

 • present and discuss concepts and theories of relevance for intercultural communication and encounters
 • recognize and analyze challenges, boundaries and possibilities for communication and cooperation in relation to intercultural encounters in various contexts
 • critically reflect on their own cultural situatedness and biases in relation to other

Generic skills:

 • Critical thinking
 • Analytical thinking
 • The ability to write and edit texts
 • Argumentation skills
 • Communication in English language

Lectures, seminars, self-studies. Written assignments and essays.

Course literature:

 1. Piller, Ingrid
  Intercultural communication: a critical introduction
  Edinburgh: Edinburgh University Press 2011 E-book: http://ezproxy.abo.fi/login?url=http://site.ebrary.com/lib/abo/Doc?id=10477158 978-07-4863-244-2
 2. Martin, Judith N. & Nakayama Thomas K.
  Intercultural communication in contexts
  New York: McGraw-Hill 2012, 6th ed. 978-0-07-803677-4
 3. Øyvind Dahl, Iben Jensen and Peter Nynäs (eds.).
  Bridges of understanding: perspectives on intercultural communication Oslo: Unipub 2006 978-82-7477-269-4