Kurs i Psykiska första hjälpen®2

11 - 12.11.2022

Fre kl. 17-20, lö 9-15 (därtill 4 h eget arbete)

Målet är att man skall lära känna igen de vanligaste psykiska störningarna. Detta kan man ha nytta av i sin egen vardag; man kan finnas där för vänner, släktingar, arbetskamrater för att lotsa dem vidare för vård vid behov.

Kurserna är fristående, man kan direkt ta del 2 (utan del 1). 

Innehåll: vanliga former av ohälsa, färdigheter att erbjuda hjälp och hänvisa till behandling, tillämpning av psykiska första hjälpens olika steg.  Under kursens gång behandlas följande teman:

  • depression
  • ångest
  • psykoser
  • missbruk
  • förebyggande av självmord
  • förstahjälpens 5 steg

Undervisningsmetoderna är föreläsningar, övningar och grupparbete. OBS! Kursen lämpar sig inte för personer som själva är i kris.

Lärare: Minna Rehnstrand

Plats: Borgå folkakademi, Runebergsgatan 16-18, Borgå

Kursavgift: 78 € / pers. Max 13 deltagare.

I kursavgiften ingår kursboken “Det sårbara sinnet” och ett kursintyg utfärdat av Föreningen för Mental Hälsa i Finland. 

Anmälningar senast 2.11.