Utbildning: Relaxationshandledare (Mental träning 1)

19.5 - 2.9.2023 anmälningstiden förlängd

Relaxationshandledarutbildningen ger professionellt kunnande i hantering av

 •    stress
 •    sömnsvårigheter
 •    spänning och nervositet
 •    inlärning
 •    smärttillstånd
 •    trötthetstillstånd
 •    motivation
 •    arbetsro i organisationer och skolor

Relaxationshandledarutbildningen utgör basen för mental träning. Under utbildningen lär man sig och övar sig på många olika avslappningsmetoder och kombinationer av dem. Man får en bred uppsättning tekniker att använda i grupper, med individer och också med sig själv.

Dessa färdigheter lämpar sig för så gott som alla arbetsplatser, skolor och daghem, då de stöder både allmänt välmående och goda arbets- eller studieresultat.

Tidtabell och program

 • fre 19.5.2023     9.00-16.00 Avslappning på allmän bas
 • lö 20.5                9.00-16.00 Autogen avspänning; Inlärning
 • lö 17.6                9.00-16.00 Fördjupningsmetoder; Stresskontroll
 • sö 18.6             9.00-16.00 Aktiv progressiv avspänning; God sömn
 • fre 4.8                 9.00-16.00 Avslappningsmetoder för barn; Självkänsla
 • lö 5.8                  9.00-16.00 Hantering av smärttillstånd
 • lö 19.8        9.00-16.00 Användning av musik; Metaforer
 • sö 20.8                 9.00-16.00 Andning och röstanvändning; Produktutveckling
 • fre 1.9                  9.00-16.00 Egna ljudband och ställningstagande till dem; Tent
 • lö 2.9                 9.00-16.00 Helhetsbild, sammandrag; Diplomutdelning

Utbildningen innefattar 80 h närundervisning, praktiska övningar 50 h, studier av facklitteratur, framställning av eget relaxationsljudband, ett kort referat (ca 10 min) av två valbara böcker samt framställande av ett kort infopaket om den egna relaxationsprodukten. Under utbildningen används boken ”Mental Träning. Framtidens arbetsredskap” av Rita Ahvenniemi. Kursavgiften innefattar boken.

Tentamenstillfället ordnas i form av en gruppdiskussion, där böckerna fås ha framme. Böckerna för tenten:

 • Hans Seyle: Stress utan oro
 • Emile Coué: Hur jag blir frisk med hjälp av suggestion.
 • En bok om självkänsla.
 • En bok om positivt tänkande.

Utbildningen ordnas som närvaroutbildning. (Vid ev. skärpt coronaläge anordnas utbildningen som en hybridmodell, där både närvaro- och distansutbildning är möjliga.)

Utbildningen är tvåspråkig, svenska och finska. Baskunskaper i språken underlättar närvarodeltagandet. Utbildningens material finns tillgängligt på båda språken.

Riitta Korpela

Utbildare

Riitta ”Fia” Korpela, företagare (www.viasensus.fi), ekonomie kandidat, relaxationshandledare, Certifierad Mental Tränare, Mental Manager, NLP Trainer, NLP Coach, Social Panorama Consultant, arbetshandledare, arbetsplatsmedlare, utvecklare av arbetsplatsgemenskaper, utbildare och föreläsare.

Kursavgift
1300 € /person, faktureras i rater. Priset inkluderar kursboken MENTAL TRÄNING – Framtidens arbetsredskap av Rita Ahvenniemi.  Lättlunch, kaffe/te under kursdagarna ingår i avgiften.                 
Plats                            
Borgå folkakademi (Akan), Runebergsgatan 16-18, Borgå. Möjlighet till förmånlig övernattning på skolans gästinternat!

Anmälningar till utbildningen senast 2.5.2023

Vi uppbär en anmälningsavgift på 100 €. Avgiften räknas senare till godo. (Om utbildningen inte kan starta p.g.a. för få deltagare meddelas detta senast 9.5.2023.) 

Tilläggsuppgifter: Nina Wackström, Borgå folkakademi, tfn 040 5687027, nina.wackstrom(at)akan.fi / Riitta Korpela, Viasensus, riitta.korpela(at)viasensus.fi, tfn 045 1222654                                                                                    

Borgå folkakademi förbehåller sig rätten till ändringar i kursutbudet.