Utbildning: Relaxationshandledare (Mental träning 1)

Helsingfors 19.1-18.5.2024

Relaxationshandledarutbildningen ger professionellt kunnande i hantering av

 •    stress
 •    spänning och nervositet
 •    sömnsvårigheter
 •    inlärning
 •    smärttillstånd
 •    trötthetstillstånd
 •    motivation
 •    arbetsro i organisationer och skolor

Relaxationshandledarutbildningen utgör basen för mental träning. Under utbildningen lär man sig och övar sig på många olika avslappningsmetoder och kombinationer av dem. Man får en bred uppsättning tekniker att använda i grupper, med individer och också med sig själv.

Dessa färdigheter lämpar sig för arbetsplatser, skolor och daghem, då de stöder både allmänt välmående och goda arbets- eller studieresultat.

Tidtabell och program

 • fre 19.1.24     9.30-16.30 Avslappning på allmän bas
 • lö 20.1             9.30-16.30 Autogen avspänning; inlärning
 • fre 16.2            9.30-16.30 Fördjupningsmetoder; stresskontroll
 • lö 17.2            9.30-16.30 Aktiv progressiv avspänning; god sömn
 • lö 23.3              9.30-16.30 Avslappningsmetoder för barn; självkänsla
 • sö 24.3             9.30-16.30 Hantering av smärttillstånd
 • lö 13.4        9.30-16.30 Användning av musik; metaforer
 • sö 14.4              9.30-16.30 Andning och röstanvändning; produktutveckling
 • fre 17.5             9.30-16.30 Egna ljudband och ställningstagande till dem; tent
 • lö 18.5               9.30-16.30 Helhetsbild, sammandrag; diplomutdelning

Utbildningen innefattar 80 h närundervisning, praktiska övningar 50 h, studier av facklitteratur, framställning av eget relaxationsljudband, ett kort referat (ca 10 min) av två valbara böcker samt framställande av ett kort infopaket om den egna relaxationsprodukten. Under utbildningen används boken ”Mental Träning. Framtidens arbetsredskap” av Rita Ahvenniemi. Kursavgiften innefattar boken.

Dessutom ordnas ett tenttillfälle i form av gruppdiskussion där böckerna fås ha framme.

Böckerna för tenten:
Hans Seyle: Stress utan oro
Emile Coué: Hur jag blir frisk med hjälp av suggestion.
En bok om självkänsla.
En bok om positivt tänkande.

Utbildningen anordnas i främsta hand som närvaroutbildning.

Utbildningen är tvåspråkig, svenska och finska. Baskunskaper i de inhemska språken underlättar deltagandet. Utbildningens material finns tillgängligt på båda språken.

Riitta Korpela

Utbildare

Riitta ”Fia” Korpela, företagare (www.viasensus.fi), ekonomie kandidat, relaxationshandledare, Certifierad Mental Tränare, Mental Manager, NLP Trainer, NLP Coach, Social Panorama Consultant, arbetshandledare, arbetsplatsmedlare, utvecklare av arbetsplatsgemenskaper, utbildare och föreläsare.

Kursavgift
1300 € /person, faktureras i rater. Priset inkluderar kursboken MENTAL TRÄNING – Framtidens arbetsredskap av Rita Ahvenniemi.  Kaffe/te under kursdagarna ingår i avgiften.                 

Obs! 10% rabatt på avgiften, om du anmäler dig till utbildningen före 5.1

Anordnare                            
Borgå folkakademi (Akan), Runebergsgatan 16-18, Borgå.

Kursplats: Arcada, Jan-Magnus Janssons plats 1, Helsingfors

Anmälningar till utbildningen senast 15.1.2024

Vi uppbär en anmälningsavgift på 100 €. Avgiften räknas senare till godo. (Om utbildningen inte kan starta p.g.a. för få deltagare meddelas detta senast 16.1.2024.) 

Tilläggsuppgifter: Nina Wackström, Borgå folkakademi, tfn 040 5687027, nina.wackstrom(at)akan.fi / Riitta Korpela, Viasensus, riitta.korpela(at)viasensus.fi, tfn 045 1222654                                                                                    

Borgå folkakademi förbehåller sig rätten till ändringar i kursutbudet.