Repetitionskurs i lång matematik för abiturienter

4-5.2, 25-26.2 och 4-5.3.2023 | Förlängd anmälningstid1

Lördag-söndag kl. 10-15 | Kursen inhiberas

Förbered dig effektivt inför studentexamen!

Vi repeterar det viktigaste av gymnasiets långa matematik under tre veckoslut.  Mycket räkneövningar ingår i kursen. Läraren kan i mån av möjlighet beakta de enskilda studerandenas behov i undervisningen. Omfattning: 30 lektionstimmar.

Lärare Anna Sjöblom, FM, lärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen.

Kursavgift 170 €. Undervisning, uppgifter och mellanmål, kaffe ingår (minst 10 deltagare, max 20). Det finns möjlighet till förmånlig övernattning på skolans gästinternat.

Arrangör och plats Borgå folkakademi, Runebergsgatan 16-18, Borgå.

► Anmäl dig genom att fylla i anmälningsblanketten. Svara kort på frågan: Vad är svårt i matematiken?

Anmälningar här senast 16.1.2023 | Kontakt nina.wackstrom(at)akan.fi

Vi uppbär en anmälningsavgift på 50 €. Avgiften räknas senare till godo. Om kursen inte kan starta p.g.a. för få deltagare meddelas detta senast 20.1.2023. Deltagarna antas i anmälningsordning.

Avbokningar: Avboka ditt deltagande senast 17.1.