Rita Ahvenniemi

Fil.dr. Rita Ahvenniemi har under årens lopp hunnit jobba med mångahanda konfliktsituationer och är väl insatt i mobbningsproblematiken både i skolor och på arbetsplatser. Hon har hållit föräldrakurser för både Folkhälsan och Mannerheims Barnskyddsförbund och hade i början av sin karriär anställning som skolkurator huvudsakligen i högstadier.

Hon har löst mobbningssituationer inom yrkesutbildningen för olika åldersklasser. Hennes erfarenhet är, att mobbning i arbetslivet inte skiljer sig så mycket från mobbningen i skolan, även om den tar sig lite andra uttryck. Orsakerna kan vara mycket varierande, men oberoende av dem måste man ha en klar strategi att sätta punkt för mobbningen.

Alla, både elever och personal, har rätt att må bra i skolan.

Vid det här laget har hon hunnit ge ut tre böcker på både svenska och finska om hur man hanterar livets utmaningar. Se www.training.fi