Sårbar och jättestark

12-13.1.2024. Fre kl. 17-20.30, lö kl 10-15

Empatisk och konstruktiv kommunikation för ett friare liv

  • Vill du kommunicera mera effektivt?
  • Vill du uttrycka dig tydligt utan kritik och samtidigt lära dig förstå andra bättre?

Varje möte är en ny möjlighet till konstruktiv kommunikation.

Vi kan lära oss kommunicera friare till och med med människor som vi inte gillar, t ex i svåra situationer på jobbet. Även om vi alla är olika och har olika motiv och intentioner kan vi mötas i konstruktiv växelverkan, genom att känna till några enkla verktyg. Konstruktiv kommunikation visar på ett sätt att kommunicera som leder till kontakt istället för till avstånd.

Vi lär oss redan som barn hur vi kommunicerar. Vi är vana att uttrycka vad vi tycker är ”rätt” eller ”fel” med människor, vi lär oss att tävla, döma, kräva och sätta etiketter.

Ibland fungerar växelverkan som en dans och det känns som att den andra förstår ens tankar. ibland känns det å andra sidan helt omöjligt att bli förstådd. 

Det viktigaste är med vilken intention vi går in i en situation och hur vi ser oss själva och alla som vi möter. Det påverkar hela mötet och samtalet. När vi får kontakt fungerar kommunikationen och då är allt möjligt, även om vi har helt olika syn på saken. När vi får kontakt med motpartens motiv och behov, får vi kontakt med den gemensamma mänskligheten. Empatiskt lyssnande och ärlighet är den konstruktiva kommunikationens två ben.

Det krävs mod att visa sig sårbar. När vi vågar visa våra svagheter och prata om våra misstag öppnar vi för en verklig kontakt med andra människor. Empatisk och konstruktiv kommunikation är vägen till en vardag som du inte behöver fly från.

Kursen är ett intro till Nonviolent communication som är ett språk för livet.

Empatiskt lyssnande, ärligt självuttryck och självempati ger energi och förbättrar dina relationer.

Målgrupp alla som vill förstå sig själva och andra bättre.

Kursledare Johanna Lönnfors, handledare i konstruktiv kommunikation (RVO), certifierad coach (ACC) och musikmagister.

Kursspråk svenska

Kursplats Borgå folkakademi, Runebergsgatan 16-18, Borgå

Kursavgift 70 €, inkl. undervisning, mellanmål och kaffe/te

Anmälningar senast 3.1.2024 | kontakt (nina.wackstrom(at)akan.fi)