Sommargymnasiet i östra Nyland 2019

5-10.8.2019

5-10.8.2019 På Borgå folkakademi

Sommargymnasiet i Östra Nyland ordnas av Borgå folkakademi i samarbete med Sommargymnasiesamfundet.

Kom med och preppa dig inför studentskrivningarna! Bli bättre på text- och läskompetensuppgifter, känn dig säkrare i finskan eller repetera lång matte. Det här kan du göra i början av augusti, i Borgå. Du träffar nya vänner och får uppleva nya platser och sommaraktiviteter.

Målgrupp

Abiturienter, gymnasieelever, studenter och andra som vill förkovra sig i ämnena som erbjuds.

Undervisning

Dina kunskaper mäts vid behov först med ett diagnostiskt prov. Distansuppgifter ingår i kurserna. Kurserna omfattar 30 lektionstimmar närstudier och 6-8 timmar distansstudier och –uppgifter.

Abi-kurs i modersmål (tillämpad kurs)

Öva upp din text- och läskompetens. Du får analysera och tolka texter av olika slag och fördjupa och utveckla förmågan att uttrycka dig i skrift. Lärare: Louise Nygård.

Abi-kurs i A-finska (tillämpad kurs)

Repetiton av central grammatik och strukturer, provuppgifter, uppsatser och skrivövningar inför studentexamen. Lärare: Elisa Niinistö

Abi-kurs i lång matte (tillämpad kurs) Obs! Kursen i matematik ordnas inte sommaren 2019.

Repetition av centrala delar av den långa kurser i matematik. Övningar med gamla studentexamensuppgifter.

Övriga aktiviteter

Bastukvällar, bollspel, musik, ledda utfärder till intressanta ställen i Borgå och Östra Nyland.

Rektor, kontaktperson

Kursplanerare Nina Wackström nina.wackstrom@akan.fi (tf.rektor vid Borgå folkakademi: Catharina von Schoultz.)

Kursplats

Borgå folkakademi, Runebergsgatan 16-18, 06100 Borgå

Information

Borgå folkakademi, www.akan.fi nina.wackstrom@akan.fi 040-5687027 och Sommargymnasiesamfundet rf www.kesalukio.fi toimisto@kesalukioseura.fi

Studieavgift

450 € / 490 € inklusive undervisning och helpension i 2 personers rum (begränsat antal platser på internatet!)

160 € / 200 € inklusive undervisning, lunch och kaffe

Deltagarna står själv för sina resekostnader. Eventuella materialavgifter kan tillkomma. Obs, förmyndarna/föräldrarna är ansvariga för minderåriga som bor på skolans internat.

Anmälningar

Sista anmälningsdag är 10.6.2019. Tas emot på blankett och via epost nina.wackstrom@akan.fi. Deltagarna antas i anmälningsordning. Vi uppbär en anmälningsavgift på 100 €. Avgiften räknas senare till godo. Om en kurs inte kan starta p.g.a. för få deltagare meddelas detta senast 14.6.2019. 

Avbokningar

Avboka ditt deltagande senast 10.6.2019

Annullering av deltagande senare än 10.6.2019 beaktas inte utan giltig orsak (ss. sjukdom; läkarintyg krävs). Kursavgiften betalas inte tillbaka vid annullering utan giltig orsak.

Borgå folkakademi förbehåller sig rätten till ändringar i kursutbudet.