Sommargymnasiet i östra Nyland 2021

26.7-7.8.2021

26.7-7.8.2021 | Kurserna är fullsatta

Sommargymnasiet i östra Nyland ordnas av Borgå folkakademi i samarbete med Sommargymnasiesamfundet.

Kom med och preppa dig inför studentskrivningarna! Bli bättre på text- och läskompetensuppgifter, känn dig säkrare i finskan. Det här kan du göra i början av augusti, i Borgå. Du träffar nya vänner och får uppleva nya platser och sommaraktiviteter.

Målgrupp: Abiturienter, gymnasieelever, studenter och andra som vill förkovra sig i ämnena som erbjuds.

Undervisning

Abi-kurserna planeras så, att det är möjligt att delta i alla tre. Kurserna ordnas dagtid mellan kl 8.30 och ca 17. Kurserna omfattar 30 lektionstimmar närstudier och 6-8 timmar distansstudier och –uppgifter. Kursen i matematik ordnas den första veckan 26-31.7; kurserna i matematik och modersmål parallellt under den andra veckan 2-7.8.

  • MODERSMÅL Abi-repetition 2-7.8. | Fullsatt
  • Öva upp din skriv- och läskompetens. Du får analysera och tolka texter av olika slag och fördjupa och utveckla förmågan att uttrycka dig i skrift. Lärare: Louise Nygård
  • A-FINSKA Abi-repetition 2-7.8. Repetition av central grammatik och strukturer, provuppgifter, uppsatser och skrivövningar inför studentexamen. Lärare: Elisa Niinistö
  • MATEMATIK, LÅNG Abi-repetition 26-31.7. Repetition av centrala delar av den långa kursen i matematik. Övningar med gamla studentexamensuppgifter. Lärare: Anna Sjöblom

“Man lärde sig jättemycket på en kort tid och man fokuserade bara på två ämnen och hann göra mycket.”— Elev på Sommargymnasiet i östra Nyland 2020

Övriga aktiviteter

Exempel på aktiviteter: bastukväll, bollspel, musik, ledda utfärder till intressanta ställen i Borgå.

Studieavgift

En kurs: 200 € inklusive undervisning, lunch och kaffe | Två kurser: 350 € inklusive undervisning, lunch och kaffe | Tre kurser: 500 € inklusive undervisning, lunch och kaffe

Helpension

En kurs: 490 € inklusive undervisning och helpension | Två kurser: 640 € inklusive undervisning och helpension | Tre kurser: 980 € inklusive undervisning och helpension

Deltagarna står själv för sina resekostnader. Eventuella materialavgifter kan tillkomma. Obs, förmyndarna/föräldrarna är ansvariga för minderåriga som bor på skolans internat.

Kontakt

Kursplanerare Nina Wackström nina.wackstrom@akan.fi (rektor vid Borgå folkakademi: Catharina von Schoultz.)

Kursplats

Borgå folkakademi, Runebergsgatan 16-18, 06100 Borgå

Information

Borgå folkakademi, www.akan.fi nina.wackstrom@akan.fi 040-5687027 Sommargymnasiesamfundet rf www.kesalukio.fi toimisto@kesalukioseura.fi

Anmälningar

Anmälningstid fram till 7.6.2021.

Anmälningstiden har gått ut. Deltagarna antas i anmälningsordning. Vi uppbär en anmälningsavgift på 100 €. Avgiften räknas senare till godo. Om en kurs inte kan starta p.g.a. för få deltagare meddelas detta senast 10.6.2021. 

Avbokningar: Avboka ditt deltagande senast 7.6.2021

Annullering av deltagande senare än 7.6.2021 beaktas inte utan giltig orsak (ss. sjukdom; läkarintyg krävs). Kursavgiften faktureras, och betalas inte tillbaka vid annullering utan giltig orsak.

Borgå folkakademi förbehåller sig rätten till ändringar i kursutbudet.