Sommarläger

5-9.6; 12-16.6; 19-22.6.2023

Tre sommarläger med helpension för barnfamiljer som flytt kriget i Ukraina.

Ledda sommaraktiviteter dagtid kl. 9-16 för skolbarnen.

Lägren erbjuds avgiftsfritt tack vare understöd från Svenska kulturfonden och Konstsamfundet

Lägren är fullsatta.