Stressfri hantering – hund

23-24.9.2023. Lö-sö kl 10-15

Kursen inhiberas, får ett nytt datum senare.

Under veckoslutskursen kommer vi att jobba på allmänna stödbeteenden för att förbättra kommunikationen och tilliten mellan hunden och människan. Vi kommer att gå igenom och påbörja en individuell träningsplan för hundarna, med den form av hantering som de önskar.

Innehåll:

  • Stödfärdigheter för frivillig hantering
  • Start- och stoppknappar
  • Hur hantera veterinärbesök och tvångssituationer?
  • Praktisk hantering, övningar
  • Observationer och frågor

Målgrupp:

Lina Nikula

Hundägare som vill förbättra relationen till sin hund och lära sig sköta borstning, kloklippning mm. i samarbete med hunden. Kursen ger deltagarna redskap att jobba vidare hemma, på egen hand.

Kursledare: Lina Nikula, utbildad hundkonsult och Kiva käsittelijä®-instruktör. Lina jobbar enbart med positiva metoder, både med människor och djur. För Lina är det viktigt att inlärningsmiljön känns trygg och avslappnad för alla. 

Kursplats: Borgå folkakademi, Runebergsgatan 16-18, Borgå

Kursavgift: 85 €, inkl. undervisning, mellanmål och kaffe/te

Som deltagare utan hund får man se exempel på hur frivillig hantering kan utföras. Det är också möjligt att delta i hundträningen som stödperson. Till kursen antas minst två, högst fyra hundar.

Anmälningar senast 13.9.2023 | kontakt (nina.wackstrom(at)akan.fi)