Studier vid öppna universitetet 2020-2021

Introduction to Intercultural Communication (5sp, ÅA)

Obligatoriska och bindande anmälningar till kurserna senast 14 dagar före kursstart. Om en kurs inte kan starta p.g.a. för få deltagare meddelas detta 14 dagar i förväg. 

Förfrågningar och anmälningar: Anmäl dig här, på nätet eller mejla nina.wackstrom@akan.fi, tfn 040 5687027. Kursplats: Runebergsgatan 16-18, ingång från gården.

ÖPPNA UNIVERSITETET, ÅBO AKADEMI

Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi uppbär en studieavgift på 50 €/termin för studier vid det öppna universitetet.
Borgå folkakademis kursavgift 12 €/sp tillkommer. Information också på abo.fi/opuAkans studerande betalar ingen kursavgift.

Öppen universitetsundervisning är en studieform inom vuxenutbildningen som ger dig möjlighet att delta i akademiska studier utan att vara inskriven vid något universitet. Studierna inom det öppna universitetet leder inte till examen men räknas till godo om du söker in och blir antagen till universitet. Studierna är öppna för alla oberoende av tidigare utbildning. De försiggår på kvällstid eller under veckoslut, vilket gör det möjligt att studera vid sidan om arbetet eller övriga studier.

Introduction to Intercultural Communication (5sp, ÅA)

24.9 + 9-11.10.2020. The course starts with a lesson on the meeting app Zoom 24.9 at 18.00. Lectures in class 9-11.10 Friday 17-20.30 and Sat & Sun 10-15.30.

Location: Borgå folkakademi, Runebergsgatan 16-18, Borgå

Teacher: Elisabeth Glatz | Course language: English

Course fee: 60,00€ | Deadline for registrations: 10.9.2020.

The course deals with how cultural situatedness affects our ways of interaction. It introduces basic concepts from the field of intercultural communication but also discusses various alternative perspectives on cultural differences and identities in relation to views on communication and interaction. The course also addresses issues about stereotypes and racism, and alternative ways of understanding and approaching human diversity, e.g. from an ethical perspective. The course students acquire knowledge of basic intercultural concepts and theories in order to be able to recognize, discuss and analyze “intercultural encounters, miscommunication and conflict”, and address corresponding issues regarding competences.

At the end of the course, students are expected to be able to:

 • present and discuss concepts and theories of relevance for intercultural communication and encounters
 • recognize and analyze challenges, boundaries and possibilities for communication and cooperation in relation to intercultural encounters in various contexts
 • critically reflect on their own cultural situatedness and biases in relation to other

Generic skills:

 • Critical thinking
 • Analytical thinking
 • The ability to write and edit texts
 • Argumentation skills
 • Communication in English language

Lectures, seminars, self-studies. Written assignments and essays.

Course literature:

 1. Piller, Ingrid
  Intercultural communication: a critical introduction
  Edinburgh: Edinburgh University Press 2011 E-book: http://ezproxy.abo.fi/login?url=http://site.ebrary.com/lib/abo/Doc?id=10477158 978-07-4863-244-2
 2. Martin, Judith N. & Nakayama Thomas K.
  Intercultural communication in contexts
  New York: McGraw-Hill 2012, 6th ed. 978-0-07-803677-4
 3. Øyvind Dahl, Iben Jensen and Peter Nynäs (eds.).
  Bridges of understanding: perspectives on intercultural communication Oslo: Unipub 2006 978-82-7477-269-4