Taktil bild

28.2–1.3.2020 (fre 17–21, lö 12–16, sö 10–14)

Lär dig att framställa en unik tredimensionell taktil bild (t.ex. en tavla). Gläd dej själv, ett barn eller en äldre släkting med en personlig bild. En taktil bild är färggrann och tillverkad av olika material, och den upplevs bland annat med känseln. I taktila bilder är den taktila effekten viktigare än den visuella.

En taktil bild kan uppskattas av vem som helst, men i synnerhet av funktionshindrade, minnessjuka och synhandikappade personer. Barn med nedsatt syn kan avläsa en taktil bild som har tydliga och klara färger och former, och olika sorters ytor. Den som inte ser läser bilden med fingertopparna. Materialen väljs därför ut för att skapa associationer till det avbildade. Till bilden kan höra en inspelning eller doft.

Kursledare är Irmeli Holstein, sakkunnig inom framställning av taktila böcker. Holstein har själv planerat och skapat ett antal unika taktila böcker för bl.a. Celia, biblioteket för synskadade.Kursen är tvåspråkig (sve, fi).

Om det finns intresse kan vi erbjuda en fortsättningskurs: Från taktil bild till taktil bilderbok. (Vi kan också erbjuda skräddarsydda kurser för yrkesgrupper, t.ex. för pedagoger eller vårdpersonal.)

Kursavgift: 60 € inkl. undervisning och kaffe.

Kursplats: Borgå folkakademi, Runebergsgatan 16-18, Borgå

Anmälningar senast 18.2.2020. blankett eller via epost nina.wackstrom@akan.fi