Välkommen valp!

21.5.2024 kl 17.30 Temakväll på Helsingfors arbis

Finns det en ny lurvig medlem i din familj? Hur fungerar vardagen med en hund bäst?

Hundkonsultlinjens temakväll Välkommen valp — Tervetuloa koira! erbjuder information och diskussioner om viktiga frågor för nya hundägare.

tisdagen den 21.5.2024 kl 17.30 på Helsingfors arbis, Dagmargatan 3, Helsingfors.

Det tvåspråkiga (svenska och finska) evenemanget vänder sig till dig som funderar på att skaffa hund, till dig som redan har eller skall ta emot en valp, en hembytare eller rescuehund.

Kvällens temadiskussioner kommer bland annat att ta upp följande ämnen:

  • Hur är det att leva med en valp?
  • Hur skapar man en trygg miljö för hunden?
  • Hur ser en hunds dagsschema ut?
  • Hur och när börja grundläggande hundträning?
  • Vad ska man göra om livet med en hund inte går smidigt?

Det finns tid för frågor och svar. Du kan också delta i diskussionerna på engelska.

Investera i framtiden med hunden

Att uppfostra en hund är lättare om du förstår din hunds utveckling och behov. Du kan förbereda dig för hundens ankomst genom att skaffa dig kunskap om hur det är att leva med en hund på förhand.

Att bygga en smidig vardag tillsammans börjar från det ögonblick du bestämmer dig för att skaffa hund. Samtidigt är det många frågor som måste lösas, till att börja med valet av hund. Hur inreder man ett “valpsäkert” hem och bygger ett fungerande hundliv med scheman och hundträning? Vad behöver en valp för att etablera en stark kontakt med sin ägare? Vad behöver du vara redo för när din hund kommer in i ditt liv?

– Ansvaret för hunden och dess uppfostran börjar från det ögonblick du får valpen i famnen eller kopplet i handen, säger Christina von Pfaler.
– Är du beredd?

von Pfaler är biolog och har erfarenhet som hundtränare. Dessutom leder hon Hundkonsultprogrammet vid Borgå folkakademi. Till familjen von Pfaler hör en fyraårig omplaceringshund.

– När du investerar tid och expertis i din hund kommer det att betala sig med ränta senare, uppmuntrar von Pfaler nya hundägare.

De första dagarna med en ny hund kan vara utmanande. Valpen har en valps vanor och knep. Att växa upp innehåller utmanade perioder, som valpåldern, och unghunden med sina egna utmaningar. Hembytare och omplaceringshundar har en bakgrund som starkt kan påverka hundens beteende. Ägaren måste ha förståelse och färdigheter för att möta hundens behov och träna hunden. Att träna en hund är alltid en investering i välfungerande samexistens.

von Pfaler poängterar att en hunds behov är individuella och speglar både hundens ras och den enskilda hundens historia. Ägare bör bekanta sig med den ras de har valt så att rastypiskt beteende kan kanaliseras rätt. Det är viktigt att så bra som möjligt utreda hembytares och omplaceringshundars bakgrund.

Studera hund! Varje hundägare bör skaffa sig grundläggande information om hundens utveckling och beteende.

Du kan anmäla dig online via formuläret: https://forms.gle/ZutDBNeaiMA5vq377

Platserna fördelas enligt anmälningsordning.

Dörravgift: 10 €

Plats: Helsingfors arbis, Dagmargatan 3, Helsingfors.

Arrangör: Borgå folkakademi, utbildningsprogrammet Hundkonsult

För mer information, kontakta FM-biolog, hundterapeut Christina “Chrusse” von Pfaler, tel 050 3472 596, christina.vonpfaler@akan.fi