Läroplan – Djurvård – akan.fi

Läroplan – Djurvård

Läroplan för djurvård 2020-21 och 2021-22

Alternativa vårdformer (18 h)

Mål: Eleven skall känna till alternativa metoder till västerländsk medicin och kunna berätta vad det går ut på.

Metod: Teori, presentation av några vårdformer i praktiken.

Anatomi och fysiologi (36 h)

Mål: Eleven lär sig djurens grundläggande anatomi och fysiologi ur ett jämförande perspektiv.

Metod: Teori, grupparbete, tentamen.

Art- och raskännedom (144 h)

Mål: Eleven skall lära sig känna igen våra vanligaste sällskapsdjur, produktionsdjur och hobbydjur.

Metod: Teori och studiebesök, grupparbete, tentamen.

Djurens livscykel (54 h)

Mål: Eleven skall lära sig arternas livscykel ss. fortplantning, dräktighet och förlossning samt grundläggande skötsel av nyfödda och åldrande djur.

Metod: Teori, videomaterial.

Djurfoto (18 h)

Mål: Eleven lär sig grunderna i digital fotografering med särskild inriktning på fotografering av djur.

Metod: Praktiska övningar, teori och fotoutställning.

Djur första hjälpen (18 h)

Mål: Eleven skall kunna ge första hjälp vid lindriga skador samt veta när man kallar på veterinär.

Metod: Teori samt praktisk övning.

Djurskydd och etik (18 h)

Mål: Eleven skall känna till djurskyddslagen i Finland och Norden, skall kunna diskutera etiska frågor kring djurhållning.

Metod: Teori, diskussioner, besök på djuranläggning, ordnande av Djurens Dag.

Djurskötsel (144 h)

Mål: Eleven skall kunna sköta och hantera djur och känna till de artspecifika kraven för omgivning, skötsel och hantering.

Metod: Teori, praktisk övning, diskussion, grupparbete.

Etologi (60 h)

Mål: Eleven skall kunna förklara vad etologi är och förstå mekanismerna bakom ett beteende.

Metod: Teori, diskussioner, dokumentärfilmsanalyser.

Företagsamhet (18 h)

Mål: Eleven skall känna till hur man startar upp ett eget företag.

Metod: Teori, studiebesök, eget arbete.

Genetik (36 h)

Mål: Eleven skall förstå grunderna i genetik samt räkna ut enkla uppgifter om sannolik nedärvning.

Metod: Teori samt räkneuppgifter, diskussion, tentamen.

Grunderna i friskvård och sjukdomslära (58 h)

Mål: Eleven lär sig känna igen det friska djuret samt tecken på sjukdom.

Metod: Teori och diskussion.

Grunderna i hunduppfostran och inlärning (36 h)

Mål: Eleven skall känna till valpens utveckling samt behärska klickerträning.

Metod: Teori samt praktisk övning

Kundservice (18 h)

Mål: Eleven skall lära sig känna igen vad som kännetecknar god kundservice och kunna reflektera över sin egen roll i kundbemötande.

Metod: Diskussion, praktisk övning.

Människa och djur (108 h)

Mål: Eleven lär känna djurarternas historia och betydelse för människan, hobbyverksamhet i anslutning till djur samt djurens roll inom konst, film, rehabilitering och djur i samhällets tjänst.

Metod: Teori, diskussion, studiebesök, projektarbete.

Näringslära och utfodring (36 h)

Mål: Eleven skall kunna grunderna i näringslära samt rätt utfodring enligt art, ras och individ.

Metod: Teori samt praktisk övning.

Praktik (50 h)

Eleven bekantar sig med djurbranschen och får en inblick i vad det finns för arbete och vad som krävs ute i arbetslivet.

Slutarbete (30 h)

Eleven fördjupar sig i ett djurrelaterat ämne och gör ett skriftligt arbete 20-40 sidor. Muntlig presentation.

Övrigt

För hela skolan gemensamma aktiviteter, föreläsningar, tillställningar, temadagar, utflykter, konserter och dylikt. Målsättningen är att skapa en anda av gemenskap samt att öka förståelsen för olika kulturella fenomen.

Sammanlagt 900 h, 25 h/vecka. Läsåret 36 veckor.