Läroplan – Hundkonsult – akan.fi

Läroplan – Hundkonsult

Läroplan för hundkonsult 2023-24 och 2024-25

Inlärning och skolning (150 h)

Mål: eleven skall kunna använda sina kunskaper till att uppfostra och skola hunden i grundlydnad, skall även behärska klickerträning

Uppläggning: Teori samt praktiska övningar på egna och andras hundar, deltar som medhjälpare på hundkurs

Första hjälpen för hund (18 h)

Mål: eleven skall kunna ge första hjälp vid lindriga skador, samt veta när man skall kalla på veterinär

Uppläggning: Teori samt praktisk uppvisning

Grunderna i hunduppfostran (36 h)

Mål: eleven skall känna till valpens utveckling samt kunna ge grunduppfostran åt en hund

Uppläggning: Teori samt praktisk övning med andras valpar

Hundens historia (18 h)

Mål: eleven skall kunna berätta varifrån hunden härstammar och hur den utvecklats

Uppläggning: Teori samt diskussioner

Etologi och hundetologi (92 h)

Mål: eleven skall kunna förklara vad etologi är och förstå mekanismerna bakom ett beteende. Hundens beteende i fokus

Uppläggning: Teori, diskussioner, dokumentärfilmsanalyser, hundobservationer

Fysiologi och anatomi (40 h)

Mål: eleven skall känna igen olika delar av däggdjurskroppen, samt förstå hur de fungerar

Uppläggning: teori samt grupparbeten, tentamen

Genetik (36 h)

Mål: eleven skall förstå grunderna i genetik samt räkna ut enkla uppgifter om sannolik nedärvning

Uppläggning: Teori samt räkneuppgifter samt diskussion om nedärvning och avel, tentamen

Genetik och avel (20 h)

Mål: eleven skall förstå vilka faktorer spelar in i djuravel och vad man bör tänka på

Uppläggning: Teori, räkneuppgifter samt diskussioner

Raskännedom (60 h)

Mål: eleven skall kunna känna igen minst 150 hundraser och känna olika rasgruppers funktionella egenskaper

Uppläggning: Teori, diskussion, uppgifter, grupparbeten, presentationer, tentamen

Människa och hund (36 h)

Mål: eleven skall kunna analysera hundens och människans förhållande samt känna till olika hundrelaterade hobbyn åt olika hundar och ägare.

Uppläggning: Teori, presentationer, studiebesök

Näringslära för hund (32 h)

Mål: eleven skall kunna grunderna i näringslära, skall kunna välja samt rekommendera olika slags foder åt olika hundar

Upplägg: Teori, diskussioner, jämförelser mellan olika näringsämnen samt fodertyper

Hundproblem och problemhundar (36 h)

Mål: eleven skall kunna känna igen problem samt kunna åtgärda valpproblem, samt vanliga problem hos den vuxna hunden

Upplägg: teori, praktisk träning på egna samt gästande hundar, förevisning, studiebesök, gästande tränare

Hundens språk (36 h)

Mål: eleven skall kunna läsa sin hund, känna igen olika aspekter av hundens kommunikation

Upplägg: Teori, praktiska observationer, hemuppgifter

Djurskydd och etik (18 h)

Mål: eleven skall känna till djurskyddslagen i Finland och Norden, skall kunna diskutera etiska frågor kring djurhållning

Upplägg: Teori, diskussioner, besök på djuranläggning, ordnande av Djurens Dag

Alternativa vårdformer (18 h)

Mål: eleven skall känna till alternativa metoder till västerländsk medicin och kunna berätta vad det går ut på

Upplägg: Teori, presentation av några vårdformer i praktiken

Grunderna i friskvård (30 h)

Mål: eleven skall känna till de vanligaste sjukdomarna och sjukdomsalstrarna hos hund

Upplägg: Teori

Företagsamhet (18 h)

Mål: eleven skall kunna starta ett eget företag inom djurbranschen

Upplägg: teori samt praktiska övningar

Kundservice (18 h)

Mål: eleven skall känna igen vad som kännetecknar bra kundservice och lära sig reflektera över sin egen roll i kundbemötande

Upplägg: diskussion, praktiska övningar

Djurfotografering (18 h)

Mål: eleven lär sig grunden i digital fotografering, med särskild inriktning på fotografering av djur

Upplägg: praktiska övningar, teori och fotoutställning

Hundprojekt, matchshow (30 h)

Mål: Eleven skall veta vad som krävs då man ordnar en Match show, samt praktiskt kunna hjälpa att planera samt verkställa en hundutställning

Upplägg: uppgifter, diskussion, praktiska arrangemang, kontakt med myndigheter, lära sej att jobba i grupp och delegera uppgifter

Studiebesök, utställningar (30 h)

Mål: eleven bekantar sig med hundbranschen samt olika hundhobbyn

Studieresa (30 h)

Mål: eleven bekantar sig med hundbranschen i annat land

Praktik (50 h)

Mål: eleven bekantar sig praktiskt med hundbranschen och får en bild vad det finns för arbete inom branschen och hur det känns att arbeta där

Slutarbete (30 h)

Mål: eleven fördjupar sig i ett visst hundrelaterat ämne och gör ett skriftligt arbete 20-40 sidor

Upplägg: Planering, diskussion, handledning, presentation

Sammanlagt:  900 h / 25 h per vecka. Läsåret 36 veckor.