Läroplan – Träbåt

Läroplan för utbildning i träbåtsreparation 2020-21

Utbildningens längd och uppbyggnad: Båtbyggnadsutbildningen omfattar 36 studieveckor med 25 timmar närstudier i veckan. Deltagarna förutsätts arbeta minst 25 timmar i veckan. Därtill uppmuntras deltagarna till verkstadsarbete på egen hand.

Materiallära 2sv

·         virke

·         olika lim

·         fästtillbehör

·         impregnering och ytbehandling

Båtbyggnadslära 2sv

·         båtbyggnadstekniker

·         klinkbygge

·         resning och sammanfogningar

·         bordläggning och spant

·         hytter och inredning

·         struktur hos plastbåtar

Grunderna i båtplanering 0,5 sv

·         båtens fysikaliska egenskaper

·         olika skrovmodeller

Verkstadsteori 3sv

·         teori och praxis i verkstaden

·         val av träslag

·         bearbetning av trä för hand och med maskin

·         redskapens vässning

·         att limma trä, arbetssätt

Verkstadsarbete 22 sv

·         praktiskt arbete på varvet

·         reparation av skrov och däck

·         inredning

·         riggarbete

·         slipning och polering av armerad plast

·         att förnya beslagen

Ytbehandling 3,5 sv

Båtskötsel 1 sv

Arbetsskydd 0,5 sv

Utfärder 1sv

·         båtbyggandets historia