Samarbetsprojekt – akan.fi

Samarbetsprojekt

Akan deltar under åren 2019-21 i ett Erasmus+ -projekt kring vuxnas lärande och utvecklandet av framgångsrika och innovativa modeller för sysselsättning och social inklusion.
Mera info om projektet här.